Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 2.10.2007

Väyrynen: Ihmiskuntapolitiikka vastaa globalisaation haasteisiin

Globalisaation uusiin haasteisiin vastaamiseen tarvitaan ihmiskuntapolitiikkaa, kuvasi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen esitellessään hallituksen kehityspoliittisen ohjelman luonnosta tiedotusvälineille tiistaina. Ministeri Väyrynen kaipaa kunnollista keskustelua kehityspolitiikan suunnasta.

Paavo Väyrynen. Kuva: Vuokko RitariIhmiskuntapolitiikalla tarkoitetaan ulkoministeriössä valmistellun kehityspoliittisen ohjelman luonnoksen mukaan kokonaisvaltaista, globalisaation hallintaan tähtäävää politiikkaa, joka ottaa huomioon sekä ihmisoikeudet että ihmisten velvollisuudet. "Ihmiskuntapolitiikka saattaa olla käsitteenä olla yllättävä. Ensimmäisen kerran sitä on tietääkseni käyttänyt Pekka Kuusi 1960-luvulla", ministeri taustoitti.

Köyhyyden poistaminen on edelleen kehityspolitiikan tärkein tavoite, mutta siihen pyritään kestävän kehityksen ehdoilla, Väyrynen kertoi. Hän tähdensi, että kestävyyden kolme ulottuvuutta – taloudellinen, yhteiskunnallinen ja luonnontaloudellinen – liittyvät erottamattomasti yhteen.

"Puhumme nimenomaan yhteiskunnallisesti kestävästä kehityksestä. Aiemmin käytetty sosiaalinen kehitys -termi on saattanut johtaa liian kapeaan ajatteluun. Yhteiskunnallisesti kestävään kehitykseen sisältyvät myös kansanvallan ja vakaiden yhteiskunnallisten olojen turvaaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen", ministeri selvitti.

Ohjelmaluonnoksessa painotetaan luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä. Ministeri Väyrynen pahoitteli sitä, että luonnontaloudellinen näkökulma on viime vuosina jäänyt kansainvälisessä keskustelussa taka-alalle.

Luonnoksessa on hahmotettu esimerkein kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kehitysyhteistyötä. Ministeri Väyrysen mukaan metsätalous on yksi tärkeä toimiala. "Metsäyhteistyöllä voidaan kohentaa kaikkia kolmen kestävän kehityksen osa-aluetta", hän sanoi.

"Köyhyyden vähentämisessä lähtökohtana on viime vuosien kansainvälinen kokemus, joka osoittaa että suotuisa talouskehitys poistaa köyhyyttä tehokkaimmin. Kaupalla on tässä keskeinen merkitys", ulkomaankauppa- ja kehitysministeri painotti.

Kaupan ja kehityksen tiivistä yhteispeliä korostettiin jo edellisessä kehityspoliittisessa ohjelmassa.

Ohjelmaluonnos tuo esiin myös muita edellisestä ohjelmasta tuttuja käsitteitä kuten keskittäminen ja johdonmukaisuus.

"Toiminnan keskittämisessä korostetaan temaattista keskittämistä. Tämä antaa liikkumavaraa alueelliseen suuntaamiseen", Väyrynen kertoi.

Johdonmukaisuus on esillä kuten edellisessäkin ohjelmassa, mutta senkin toteutuksessa painotetaan luonnontaloudellista kestävyyttä. "Johdonmukaisuuden sisältöön otetaan kantaa aiempaa voimakkaammin."

Budjettitukea on ministerin mukaan tarkoitus jatkaa, mutta sen mahdollisessa lisäämisessä pitää noudattaa tarkkaa harkintaa.

Pääkohdemaihin ei ohjelmaluonnoksessa esitetä muutoksia, mutta ovia avataan keskustelulle kohdemaiden luettelon tarkistamisesta. Yhteistyömaiden luokittelu lähtee eri pohjalta kuin aiemmin: "Kumppanimaat on ohjelmaluonnoksessa jaettu Ruotsin mallin mukaan kahteen ryhmään: niitä ovat yhtäältä pitkäaikaiset yhteistyömaat ja toisaalta väkivaltaisista kriiseistä toipuvat yhteistyömaat", ministeri Väyrynen totesi.

Luonnos on syntynyt vilkkaan keskustelun ja perusteellisen prosessin kautta, Väyrynen myhäili.  "Toivottavasti ohjelmasta syntyy vilkasta keskustelua myös hallituksen ja eduskunnan piirissä. Näistä kysymyksistä on tähän asti keskusteltu ihmeteltävän vähän, vaikka kyseessä ovat suuret rahat."

Ensi vuonna kehitysyhteistyöhön käytetään 830,1 miljoonaa euroa.

"Tämä on poliittinen kysymys: millaista kehitystä haluamme edistää? Soisin että eduskunnassa saataisiin aikaan hyvä keskustelu eduskunnassa."

Kehityspoliittisen ohjelman valmistelu alkoi kuulemistilaisuudella, jossa kansalaisjärjestöt saattoivat antaa omia näkemyksiään. Sen jälkeen luonnosta on valmisteltu kehityspolitiikan johtoryhmässä, ja työn loppuvaiheessa ministeri ja hänen kansliansa ovat antaneet oman panoksensa.

Ohjelmaluonnos lähtee nyt lausunnoille muille ministeriöille ja keskeisille kansalaisjärjestöille. Lausuntojen antamiseen aikaa on annettu vain yksi viikko, koska ohjelma halutaan viedä mahdollisimman nopeasti valtioneuvoston ja eduskunnan käsiteltäväksi, ministeri perustelee tiukkaa aikataulua.

Keskustelu ohjelmaluonnoksesta jatkuu ulkoministeriön global.finland.fi-verkkojulkaisun keskustelufoorumilla.

pdfKehityspoliittinen ohjelma 2007 - "Kohti kestävää ihmiskuntapolitiikkaa" (PDF, 21 sivua, 82,2 kt)

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.10.2007

Takaisin ylös