Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Alueellinen yhteistyö Keski-Amerikassa ja Karibialla

Suomen tuki alueelliseen yhteistyöhön Keski-Amerikassa vuonna 2012 oli yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Se kattoi Belizen, Costa Rican, Dominikaanisen Tasavallan, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman. Painopisteinä alueella on luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisy ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Kuva: Outi Einola-HeadAlueellisen metsä- ja ympäristöhankkeen tavoitteita ovat kestävien metsänhoitomenetelmien edistäminen; koulutus, tutkimus ja neuvonta metsätulojen lisäämiseksi. Työtä tehdään köyhien viljelijöiden ja pk-yrityksien kanssa syrjäseuduilla. Kuva: Outi Einola-Head

Luonnonvarojen kannalta fokuksessa on uusiutuvan energian ja kestävän metsänhoidon edistäminen sekä ravitsemustilanteen ja vesihuollon parantaminen. Ihmisoikeusnäkökulmasta tähtäimessä on kehittää oikeusvaltiota ja vaikuttaa rankaisemattomuuden vähenemiseen. 

Luonnonvarat ja luonnonkatastrofit

Keski-Amerikan alueellisen ympäristö- ja energiakumppanuusohjelman (EEP) kolmas vaihe jatkuu vuoden 2014 huhtikuun loppuun saakka. Keski-Amerikan integraatiojärjestön SICA:n, Itävallan ja EU:n kanssa yhteistyössä toteutettavan hankkeen puitteissa on tuettu pieniä uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian hankkeita. Energialähteinä niissä on käytetty muun muassa aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, bioenergiaa ja vesivoimaa.

Alueellisen metsä- ja ympäristöhankkeen kaksi ja puoli vuotta kestävä toinen vaihe alkoi syksyllä 2012. Se toteutetaan yhteistyössä Trooppisen maatalouden tutkimus- ja opetuskeskuksen CATIE:n kanssa.

Suomi tukee PRESANCA II -ohjelmaa ruokaturvan ja ravitsemustilanteen parantamiseksi kuivilla ja köyhillä alueilla Keski-Amerikassa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä EU:n, UNDP:n ja Keski-Amerikan integraatiojärjestön SICA:n kanssa. Suomen tuki ohjelmalle kohdistuu vedensaannin ja sanitaation parantamiseen sekä koulutukseen.

Ilmatieteen laitoksen institutionaalisen yhteistyön (IKI) meteorologiahanke Karibian pienille kehittyville saarivaltioille jatkuu. Hankkeessa vahvistetaan kansallisten meteorologialaitosten kapasiteettia varhaisvaroitusjärjestelmien kehittämisessä ja luonnonkatastrofeihin varautumisessa. 

Ihmisoikeuksien edistäminen

UNICEFin arvion mukaan 98% naisiin kohdistuvista rikoksista jää selvittämättä Guatemalassa. Kuva: Outi Karppinen. UNICEFin arvion mukaan 90 prosenttia kotiväkivaltatapauksista ja 98 prosenttia naisiin kohdistuvista rikoksista jää Guatemalassa selvittämättä. Kuva: Outi Karppinen.

Keski-Amerikassa on muun muassa huumeiden salakuljetuksen takia merkittäviä turvallisuusongelmia.

Suomi on mukana tukemassa kansalaisturvallisuuden parantamista, johon kuuluu erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta.

Suomi tukee Guatemalan Rankaisemattomuuden vastaista komissiota (CICIG), jonka kautta on annettu koulutusta rikostutkinnassa poliisille ja syyttäjävirastolle.

Komission ja maan oikeuslaitoksen yhteistyön tuloksena on saatu selvitettyä useita merkittäviä rikostapauksia.

Takaisin ylös