Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 13.6.2012 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Rio+20: En hållbar utveckling kräver mätbara mål

Mänskligheten konsumerar i en takt som skulle förutsätta ett och ett halvt jordklots naturresurser. Den här destruktiva utvecklingen vill man stoppa nästa vecka i Rio de Janeiro. ”Vi har högst några årtionden på oss att uppnå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt sett hållbar konsumtionstakt”, bedömer utrikesminister Tuomioja under presskonferensen inför Rio+20.

Förutom utvecklingsminister Heidi Hautala, utrikesminister Erkki Tuomioja och miljöminister Ville Niinistö reser också statsminister Jyrki Katainen, jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och president Tarja Halonen till Brasilien den 20–22 juni.Förutom utvecklingsminister Heidi Hautala, utrikesminister Erkki Tuomioja och miljöminister Ville Niinistö reser också statsminister Jyrki Katainen, jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och president Tarja Halonen till Brasilien den 20–22 juni.

Tiden håller på att rinna ut. Enligt utrikesminister Erkki Tuomiojas bedömning har vi högst några årtionden på oss att uppnå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

”Ingen av dessa tre kan uppnås utan de två andra”, påminner Tuomioja under presskonferensen inför Rio+20 på tisdag morgon, ”och ingen kan veta med säkerhet om det mera ens är möjligt att uppnå detta.”

Säkert är i alla fall att en del av målen har gått förlorade, sade Tuomioja och hänvisade bland annat till hur naturens mångfald blivit fattigare och till att klimatförändringen inte mera går att bromsa så att höjningen av medeltemperaturen skulle stanna under två grader.

FN-konferensen Rio+20 är en uppföljningskonferens till den miljö- och utvecklingskonferens som hölls i Rio de Janeiro 1992. Under presskonferensen i utrikesministeriets pressaula talade också utvecklingsminister Heidi Hautala och miljöminister Ville Niinistö.

Millenniemålen behöver sällskap av mål för hållbar utveckling

Tuomioja anser att man efter Riokonferensen måste gå från ord till handling. ”vad betyder det att ´we are committed to” det ena och det andra. Liknande förbindelser har gjorts förr och vi vet hur det har gått.”Tuomioja anser att man efter Riokonferensen måste gå från ord till handling. ”vad betyder det att 'we are committed to” det ena och det andra. Liknande förbindelser har gjorts förr och vi vet hur det har gått.”

År 2000 beslutade FN om millenniemålen, åtta konkreta utvecklingsmål som ska uppnås före 2015.

Utrikesminister Tuomioja hoppas att Riokonferensen skulle kunna få igång en process för att skapa liknande mål för hållbar utveckling.

”Kanske jag förhöll mig allt för cyniskt till millenniemålen en gång i tiden, eftersom de inte var juridiskt bindande”, erkänner Tuomioja, men betonar att millenniemålen har haft en otvivelaktig roll som gemensamma internationella mål att eftersträva och följa upp.

”Det behövs lika ambitiösa och konkreta mål för hållbar utveckling.”

Det är en knapp vecka kvar till Riokonferensen. Vilket komplicerat ämne man har att göra med är syns bland annat i att utkastet till det 80-sidiga slutdokumentet ännu är på hälft och att det antagligen fortfarande kommer att vara det när konferensen inleds, tror minister Tuomioja.

Men åtminstone kan man förvänta sig att dokumentet är heltäckande.

”Om ni frågar om det ena eller det andra finns med i slutdokumentet är svaret med största sannolikhet ja.”

Finlands huvudteman: mätare och vatten

Finland har två huvudteman under Rio+20: mätare för hållbar utveckling och vatten.

”Rio+20 är inte bara en viktig miljökonferens, den är också ett viktigt möte om social och ekonomisk utveckling”, påminde Heidi Hautala.”Rio+20 är inte bara en viktig miljökonferens, den är också ett viktigt möte om social och ekonomisk utveckling”, påminde Heidi Hautala.

Precis som det är viktigt att koppla ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling, måste vi också koppla ihop mätarna som visar resultaten, säger minister Hautala.

Den traditionella metoden att mäta välfärd i bruttonationalprodukt har länge ifrågasatts och i enlighet med Finlands målsättningar erkänns det också i slutdokumentet för Rio+20. I utkastet förbinder man sig också att utveckla bokföring av naturresurser och mätare för social välfärd.

”En intressant mätare är indexet Gross National Happiness som utvecklats i Bhutan. Det kan låta lustigt, men där ingår 79 olika indikatorer från alla livets områden.”

Finlands andra huvudtema, vattnet, visar hur allt hänger på en naturresurs: individens möjligheter att överleva, samhällets inre stabilitet och grannsämja mellan stater i sådana områden där vattentillgångarna är begränsade.

Miljöminister Ville Niinistö berättade om beräkningar som visar att det kommer att finnas 40 procent för lite sötvatten i förhållande till behovet om bara två årtionden.

Eftersom vattentillgångarna är begränsade måste vattenanvändningen, återvinningen och reningen, effektiveras. Detta gäller hushållens vattenbruk, men i ännu högre grad jordbruket och industrin vars andel för närvarande är nästan 80 procent av den globala vattenanvändningen.

”Nu talar vi om livets grundförutsättning”, betonade Niinistö, ”om hur ekosystemets försämring påverkar förutsättningarna för mänskligt liv”.

Miljonstaden fylls till bredden

”Ett av målen för hållbar utveckling kunde vara att garantera rent vatten till alla 2030”, funderade miljöminister Niinistö.”Ett av målen för hållbar utveckling kunde vara att garantera rent vatten till alla 2030”, funderade miljöminister Niinistö.

Jättekonferensen börjar om en vecka. Vad kan vi vänta oss för konkret av Rio?

”Rio kommer att vara ett fullständigt kaos”, inledde Tuomioja sin bedömning, men avsåg alltså staden Rio de Janeiro. När 50 000 konferensgäster anländer till miljonstaden blir den proppfull och tilltäppt. Från Finland deltar statsministern, fyra andra ministrar och president Tarja Halonen, resten an delegationen har man varit tvungen att begränsa på grund av stadens hotellkapacitet.

”Men mötesärendena klarar vi förhoppningsvis av”, fortsätter Tuomioja.

Slutdokumentet från Rio+20 är inte avsett att vara juridiskt bindande och det är inte heller möjligt. Under presskonferensen betonar Tuomioja att konferensen och slutdokumentet inte ensamma kommer att förändra någonting. I bästa fall kan de i alla fall bli en politisk deklaration som definierar mänsklighetens framtid.

Avgörande är ändå att målen blir till handlingar.

Lauri Haapanen
Foto: Eero Kuosmanen

Läs meraFN:s konferens om hållbar utveckling på UM:s webbplats

Följ med UM:s nyhetsförmedling om Rio+20: Rio+20 nyheter

Detta dokument

Uppdaterat 13.6.2012

Takaisin ylös