Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Uutiset, 14.8.2012 | Ulkoministeriön kehitysviestintä

Naisiin kohdistuva väkivalta yhä hyväksyttyä Intiassa

Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä intialaisessa yhteiskunnassa. Naiset kokevat ahdistelua sekä julkisilla paikoilla että kotona. Syylliset jäävät usein rankaisematta.

Intia naisen asema. Kuva: Flickr/UN Women/Ashutosh Negi, CC BY-NC-ND 2.0Biharin naiset osallistuivat maaliskuussa 2011 kampanjaan, joka rohkaisi naisia vaaleihin väkivallan uhasta huolimatta. Kuva: Flickr/UN Women/Ashutosh Negi, CC BY-NC-ND 2.0

Intiassa naisiin kohdistuva väkivalta on valitettavan laajalle levinnyttä ja läpitunkevaa, niin kotona kuin julkisilla paikoillakin. Maassa tapahtuu edelleen kunniamurhia, myötäjäisiin liittyviä tappoja ja noitavainoja. Naisten päälle saatetaan heittää happoa, heidän päänsä ajetaan kaljuksi tai heitä marssitetaan alasti julkisilla paikoilla.

Seksuaalista ahdistelua esiintyy Delhissä tehdyn tutkimuksen mukaan kaikkialla julkisilla paikoilla. Intialaisnaiset kohtaavat päivittäin ahdistelua ammatista ja taustastaan riippumatta. Eniten ahdistelua tapahtuu julkisessa liikenteessä. Ulkopuoliset eivät uskalla tai halua puuttua ahdisteluun.

Delhi pitää kärkipaikkaa myös raiskaustilastoissa. Kaikkiaan tilastot kuitenkin näyttävät vain jäävuoren huipun. Suuri osa rikoksista jää kokonaan raportoimatta.

Syrjintä sisäänrakennettu yhteiskuntaan

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään jossain määrin oikeutettuna tai ainakin itse aiheutettuna, jos naiset ovat naimattomia, yksin liikkeellä, ulkona yöaikaan tai perinteisesti miesvaltaisissa paikoissa kuten baareissa. Väkivalta hyväksytään myös tapauksissa, joissa nainen vahingoittaa yhteiskunnan totuttuja käyttäytymissääntöjä valitsemalla esimerkiksi itse eri kastiin kuuluvan puolison.

Väkivallan ja ahdistelun uhka rajoittaa naisten liikkumista kodin ulkopuolella, mikä puolestaan haittaa kouluttautumista, terveydenhoitoa ja päivittäisten asioiden hoitamista.

Yleisen näkemyksen mukaan perhe antaa naiselle suojan ja turvan, mikä osaltaan sitoo naiset neljän seinän sisälle. Kuitenkaan koti ei sekään ole aina turvasatama – naiset kohtaavat myös kotona monenlaista väkivaltaa.

Epätasainen sukupuolijakauma lisää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa; tyttölapset eivät edelleenkään ole yhtä toivottuja kuin pojat. Naisten syrjintä on sisäänrakennettu sosio-kulttuurisiin normeihin ja lakeihin, jotka säätelevät perhettä, yhteisöä, työpaikkoja ja politiikkaa.

Todelliset edistysaskeleet edellyttävät asennemuutoksia

Intian perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä uskonnon, asuinpaikan, luokan tai sukupuolen mukaan. Intiassa säädettiin myös vuonna 2005 kotiväkivallan kieltävä laki, joka oli virstanpylväs maan lainsäädännössä. Laki tarjoaa joukon suojelumekanismeja konfliktitilanteiden varalle, mutta rahan ja virkamiesten tietotaidon puute haittaa lain toimeenpanoa.

Asteittaisesta lainsäädännön uudistamisesta huolimatta naisilla on epätasa-arvoinen asema perimysjärjestyksessä, perinnönjaossa, adoptio-oikeuksissa ja huoltajuudessa, eikä heillä ole oikeutta avioliiton aikana kerättyyn omaisuuteen.

Intia on allekirjoittanut ja ratifioinut kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW), mutta sillä on muutamaa artiklaa koskeva varaus. Valtio perustelee maan epätasa-arvoista lainsäädäntöä ja CEDAW-sopimuksen varauksia vähemmistöjen ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioituksella

Paremmalla katuvalaistuksella, bussien määrän lisäämisellä tai erillisten naisten osastojen rakentamisella voidaan parantaa naisten turvallisuutta, mutta niilläkään ei pystytä puuttumaan ongelman ytimeen.

Lainsäädännön ja infrastruktuurin lisäksi on tärkeä vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja kulttuuriseen käyttäytymiseen.

Heli Lehto

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 15.8.2012

Takaisin ylös