Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 1.10.2014

Tulevaisuuden ulkopolitiikka: Suomen asema, turvallisuus ja hyvinvointi monimutkaistuvassa maailmassa

Ulkoministeriön tuoreen tulevaisuuskatsauksen mukaan Suomen menestyminen kansainvälisessä yhteisössä edellyttää vahvaa ulkopolitiikkaa.

Tulevaisuuskatsaus 2014
Tulevaisuuskatsaus 2014

Ulkoministeriön syyskuussa 2014 valmistunut tulevaisuuskatsaus esittää ulkoasiainhallinnon näkemyksen siitä, millaisia muutoksia ja jatkuvuuksia Suomi lähivuosina kohtaa ja millaisella ulkopolitiikalla Suomi voi tässä muuttuvassa toimintaympäristössä menestyä.

Katsauksen ensisijaisena tarkoituksena on tukea seuraavien eduskuntavaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluja, mutta sen aikaperspektiivi ulottuu myös tulevan vaalikauden yli.

Tarve aktiiviselle ulkopolitiikalle

Suomen menestyminen kansainvälisessä yhteisössä edellyttää vahvaa ulkopolitiikkaa. Eurooppalaisen ja globaalin toimintaympäristön murroksessa juuri aktiivinen ulkopolitiikka on Suomen keino ohjata muutosta kannaltaan toivottuun suuntaan.

Perustellusti valittujen ulkopoliittisten tavoitteiden on tarvittaessa muokattava ulkoasiainhallinnon rakennetta ja voimavaroja, ei päinvastoin.

Turvallisuuspolitiikan, taloudellisten ulkosuhteiden ja kehityspolitiikan keskinäisen vuorovaikutuksen tiivistyessä tarve kokonaisvaltaiselle ulkopolitiikalle kasvaa.

Suomen ulkopolitiikan lähivuosien asialista on katsauksessa esitetty kolmen toisiinsa läheisesti limittyvän teeman alla: 1) Suomen vahva kansainvälinen asema, 2) verkostoitunut kansallinen turvallisuus ja 3) hyvinvointia ja kestävyyttä luova avoin yhteistyö.

Näiden tekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen on kaikissa oloissa tarpeen ohjata Suomen ulkopolitiikkaa seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Kaikkien ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset julkistetaan yhteisesti perjantaina 3. lokakuuta 2014. Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus on vapaasti saatavilla sähköisesti sekä pdf:nä että elektronisena julkaisuna.

Päivitetty 1.10.2014

Takaisin ylös