Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 9.6.2017

Iran: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Khūzestān: Undvik icke nödvändiga resor
Kordestān: Undvik icke nödvändiga resor
Kermānshāh: Undvik icke nödvändiga resor
Āz̄arbāyjān-e Gharbī: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsområdena i närheten av Afghanistan, Irak och Pakistan, till sydöstra och nordvästra Iran (provinserna Khuzestan, Kurdistan, Kermanshah och Västazarbaijan). Iaktta allmän försiktighet. Följ hur den regionala situationen utvecklas i hela Mellanöstern. Följ lokala regler.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Under fastemånaden ramadan får man inte äta, dricka eller röka på offentliga platser mellan soluppgång och solnedgång. I Iran infaller ramadan mellan den 27 maj och den 27 juni 2017.

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är läget lugnt och i största delen av landet riktas det ingen fientlighet eller särskilda hot mot utlänningar. Det lönar sig ändå att vara uppmärksam med tanke på terrordåd, den politiska och ekonomiska situationen och risken för plötsliga oroligheter. Följ noga det internationella läget och utvecklingen av situationen i Mellanöstern i media.

Den politiska och samhälleliga situationen i Iran är känslig. Håll dig undan stora folksamlingar och demonstrationer. Det finns en risk för att politiska kravaller, och sammandrabbningar mellan medborgare och polisen kan bli våldsamma. Var försiktig och använd ditt omdöme eftersom också utlänningar kan bli häktade och utsatta för våld i samband med oroligheter. Ordningsmaktens verksamhet och tolkning av lagen kan vara egenmäktig.

Ambassaden rekommenderar att du före resan tar reda på när lokala fest- och helgdagar infaller eftersom risken för demonstrationer är högre då.

Allmänna nödnummer i Iran:
115 ambulans
125 brandkår
110 polis

Det finns inte nödvändigtvis engelskspråkig personal på dessa nummer.

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik resor som inte är nödvändiga i närheten av gränsen mot Afghanistan, Irak och Pakistan. Gränsen mot Pakistan (i provinserna Sistan-Baluchestan och Kerman österom staden Bam) är speciellt farligt område. Områdena är oroliga bland annat på grund av etniska konflikter, kriminella grupper och kampen mot narkotika. Den regionala situationen, till exempel terrororganisationen ISIL:s verksamhet i Irak och Syrien, har bidragit till ytterligare spänningar i gränsområdet.

I sydöstra Iran har utlänningar kidnappats. Terrorattacker är möjliga särskilt i gränsregionerna. Förutom i sydöstra Iran finns det en risk för demonstrationer mot regeringen och våldsamheter särskilt i de nordvästra delarna av landet (provinserna Khuzestan, Kurdistan, Kermanshah och Västazarbaijan).

Brottsligheten

Vålds- och egendomsbrott riktade mot enskilda personer är relativt ovanliga. Antalet rån av utlänningar har ökat lite under den senaste tiden med den totala mängden är fortfarande anspråkslös.

I städer där de finns mycket turister (Teheran, Shiraz, Esfahan) kan det förekomma falska poliser. Om en person påstår att han är polis ska du inte stiga in i hans bil. Det förekommer också fickstölder. Det händer nu och då att handväskor och mobiltelefoner stjäls på gatan eller i folkmassor. Rånare på motorcykel kan rycka med sig väskor av utlänningar på turistorterna och i Teheran.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala turistpolisen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den iranska trafikkulturen är mycket olik den finska. Trafikregler följs knappt alls och det är den strakes rätt som gäller. Det sker mycket trafikolyckor. På vissa avsnitt är vägarna i mycket dåligt skick. Det är mycket trafikstockningar i de stora städerna. På grund av trafiken är luftföroreningarna allvarliga särskilt i Teheran.

Om du råkar ut för en trafikolycka, vänta på att polisen anländer och lämna inte platsen. Utländska bilister måste ha ett internationellt körkort Risken för olyckor i trafiken ökar när det är mörkt, många fordon kör utan lyktor på landsvägarna. Undvik att resa nattetid med egen bil i hela landet. Kollektivtrafiken, såsom bussar och tåg, är ett tryggare alternativ. Kollektivtrafiken mellan städerna är livlig och relativt pålitlig. Utanför städerna lönar det sig att vara försiktig i närheten av militära anläggningar och andra känsliga platser.

De iranska flygbolagens plan är i genomsnitt gamla. Det är också brist på reservdelar. Under de senaste åren har det skett flera flygolyckor i inrikestrafiken som krävt hundratals offer.

På grund av konflikter om territorialvatten kan de iranska myndigheterna ingripa i privata resor längs med Persiska vikens kust, som också är ett politiskt känsligt område. I dessa områden har västerländska personer som rört sig med båt arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff.

Internet och mobilnätet är inte helt pålitliga på grund av bristfällig täckning och myndigheternas ingrepp. Finska mobilabonnemang fungerar varierande. En stor mängd webbplatser är blockerade. Därför lönar det sig att skriva ut viktiga dokument på papper, till exempel biljetter, och inte lita på att de går att få fram ut e-posten eller någon annan webbtjänst.

Naturförhållanden

Iran ligger i ett jordbävningsområde. Det förekommer ofta mindre skalv. Det lönar sig att ha med sig ett överlevnadspaket (vatten, mat, nödvändiga mediciner, ficklampa, visselpipa m.m.) med tanke på extrema nödsituationer. Om det inträffar en naturkatastrof ska du alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar. Sandstormar och översvämningar kan tidvis försvåra resor i landet.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Den grundläggande hälsovården fungerar nöjaktigt i Teheran och de andra stora städerna. För turister är det bäst att anlita privata kliniker där det oftast också finns läkare som kan engelska. I de lokala nödcentralerna och sjukhusen finns det inte nödvändigtvis engelskkunnig personal.

Teheran ligger ca 1 100–1 900 meter ovan havsytan. Därtill är luften i Teheran väldigt torr och i kombination med luftföroreningarna kan den orsaka luftvägsproblem. Var noga med hygienen och drick bara vatten på flaska. Det förekommer olika bakterier som kan orsaka mag- och tarmsjukdomar, till exempel salmonella. Under den hetaste tiden på året har det också förekommit fall av kolera i vissa städer (Teheran, Esfahan).

På grund av de internationella sanktionerna mot Iran finns det inte alltid tillgång till alla mediciner.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Irans styrelsesätt baserar sig på religiöst ledarskap och sharialag tillämpas inom flera områden. Alla bör följa islamiska regler angående klädsel: kvinnor ska bära duk som täcker hår och nacke, en löst sittande kappa som når knäna och kläder som täcker vristerna. Män bör ha långa byxor. Ärmlösa blusar är inte tillåtna på offentliga platser.

Man ska absolut följa regler som rör umgänget mellan män och kvinnor. Sexuella relationer tillåts bara inom äktenskapet, fritt sällskapande tolereras inte. Hotell kan ibland be om att få se ett vigselintyg om en man och en kvinna ska bo i samma hotellrum. Offentliga ömhetsbetygelser mellan personer av olika kön fördöms och kan förbjudas. Opassande beteende kan få straffrättsliga konsekvenser. Utomäktenskapliga relationer och homosexuellt umgänge är brott enligt lagen och man kan dömas till piskrapp eller till och med till döden. Ta de lokala moraluppfattningarna på allvar, särskilt på offentliga platser. De gäller också utlänningar.

Straffen för rusmedels- och osedlighetsbrott är stränga och avviker från västerländska straff. Att importera och dricka alkohol är förbjudet och det samma gäller innehav och bruk av rusmedel. Det utfärdas flera dödsdomar för rusmedelsbrott varje år.

Var mycket försiktig när du fotograferar. Det är förbjudet att fotografera många byggnader, till exempel ambassader, flygplatser och militära anläggningar. Det finns ofta förbudsskyltar. Man kan få stränga straff om man bryter mot fotograferingsförbudet. Det har hänt att utlänningar arresterats för att de fotograferat känsliga platser, men man kan också få problem för att man fotar platser och situationer som verkar helt obetydliga och slumpmässiga. Man kan bli arresterad för att fotografera poliser. Inställningen till fotografering om "medborgarjournalism" skärptes betydligt efter presidentvalet 2009, både när det gäller iranier och utlänningar. Nu ändras situationen ofta var försiktig för säkerhets skull. Undvik också att fotografera demonstrationer och folksamlingar. Ambassaden rekommenderar att resenärer låter bli att fotografera annat än tydliga turistmål.

Iran accepterar inte dubbelt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap i Finland och Iran behandlas i Iran som iranska medborgare och omfattas av iranska lagar och seder. Det kan vara svårt och rentav omöjligt för ambassaden att hjälpa personer med dubbelt medborgarskap i problemsituationer. Om en person med dubbelt medborgarskap arresteras får ambassaden med största sannolikhet inte information av myndigheterna och kan inte erbjuda konsulär hjälp.

Under fastemånaden ramadan får man inte äta, dricka eller röka på offentliga platser från soluppgången till solnedgången. I Iran beräknas ramadan år 2017 infalla mellan den 26 maj och den 26 juni.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Ytterligare upplysningar: Irans ambassad i Helsingfors http://helsinki.mfa.ir/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Teheran

No.2, Haddadian Alley
Mirzapour ST., Shariati Ave.
Qeytarieh
19336 TEHRAN
IRAN
+98 212 351 2000

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 9.6.2017

Takaisin ylös