Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 10.5.2016

Kreikka: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleisesti turvallista. Mielenosoitukset ja lakot mahdollisia.

Ajankohtaista

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia, matkapäätöksestä vastaa aina matkustaja itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta. Hätätilanteissa vastuu etsintä- ja pelastustoimista on paikallisilla viranomaisilla. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498) mukaisesti.

UM suosittelee erityisesti omatoimimatkaajille matkustusilmoituksen tekemistä. Ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi (https://matkustusilmoitus.fi). Kattava matkavakuutus on tarpeen. Vakuutusehdot ja vakuutuksen voimassaolo on syytä selvittää ennen matkaa.

Yleinen turvallisuustilanne

Kreikka on turvallinen matkailumaa.

Rahoista ja matkustusasiakirjoista kannattaa pitää matkan aikana hyvää huolta ja selvittää etukäteen, mitä matkavakuutus kattaa. Mielenosoituksia ja lakkoja järjestetään silloin tällöin pääkaupunkiseudulla, ja ne aiheuttavat yleensä liikenneruuhkia. Mielenosoitusten lähistöltä kannattaa poistua. Suuret mielenosoitukset keskittyvät yleensä Ateenan (Syntagma-aukio) ja Thessalonikin keskustoihin. Kreikan turistisaarilla on ollut rauhallista. Lakkojen takia on ajoittain ollut ongelmia lento- ja lauttaliikenteessä.

Ääriryhmien tekemät harvat yksittäiset iskut ja vahingonteot eivät toistaiseksi ole kohdistuneet turisteihin, eikä iskuissa ole syntynyt henkilövahinkoja.

Suurlähetystö seuraa muuttoliike- ja pakolaistilannetta sekä päivittää matkustustiedotetta tarvittaessa.
Seuramatkalaisia kehotetaan tutustumaan matkanjärjestäjien turvaohjeisiin ja noudattamaan paikkakuntakohtaisia ohjeita. Kriisitilanteessa pidä lähiomaisesi, matkanjärjestäjä ja viranomainen tietoisena tilanteestasi.

Ulkoministeriö suosittelee Kreikkaan matkustaville kaikenkattavan matkustajavakuutuksen ottamista.

Yleinen hätänumero on 112.
Turistipoliisin puhelinnumero (24 h) on 1571.

Rikollisuus

Suurissa kaupungeissa ja turistikohteissa kannattaa varoa taskuvarkauksia, joiden määrä on lisääntynyt selvästi viime aikoina. Erityisesti Ateenan metro ja bussit ovat taskuvarkaiden suosimia kohteita. Kreikan talouskriisin myötä pienrikollisuus myös perinteisissä turistikohteissa on ollut nousussa.

Liikuttaessa ääriryhmien toiminta-alueilla (Ateenassa muun muassa Exarchian ja Omonian kaupungiosat) on syytä varovaisuuteen ja valppauteen.

Lomasaarilla tapahtuneita raiskaustapauksia on tullut viranomaisten tietoon. Matkailijoita, varsinkin yksin matkustavia naisia, varoitetaan nousemasta tuntemattomien autoihin tai epävirallisiin takseihin sekä liikkumasta yksin syrjäisillä alueilla yöaikaan. Kannattaa olla valpas ympäristön suhteen. Arvoesineet ja passi kannattaa jättää hotellin turvasäilöön.

Passin kadotessa on tehtävä ilmoitus poliisille, minkä jälkeen uutta väliaikaista passia kotimatkaa varten voi anoa Suomen suurlähetystöstä Ateenasta. Onnettomuus- ja ongelmatapauksissa kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä sekä matkanjärjestäjään että valtakunnalliseen turistipoliisiin puh. 1571, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja palvelee myös englanniksi.

Liikenne

Kreikkalainen liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta.

Julkiset liikennevälineet ovat turvallisia ja edullisia.

Onnettomuudet ovat yleisiä mutkaisilla ja iltaisin valaisemattomilla saaristoteillä. Korkeat ajonopeudet, tieverkon vaihteleva laatu ja liikennesääntöjen suurpiirteinen noudattaminen vaativat tiellä liikkujilta erityistä tarkkaavaisuutta.

Luonnonolot

Kreikka sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset sekä mantereella että saarilla ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa pysy rauhallisena ja toimi harkitusti. Jos olet sisällä, hakeudu pöydän alle tai kantavan seinän luokse. Älä käytä hissiä. Jos olet järistyksen sattuessa ulkona, siirry rauhallisesti aukealle paikalle ja pysy kaukana rakennuksista ja voimajohtolinjoista. Maanjäristyksen jälkeen poistu rakennuksesta välittömästi sortumisvaaran vuoksi. Maanjäristystietoa on saatavilla esimerkiksi Seismologian laitoksen verkkosivuilla http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html ja Institute of Geodynamics http://www.gein.noa.gr/.

Kesäisin Kreikassa on metsäpaloja, joiden leviämistä kuiva, kuuma ja tuulinen sää edistävät. Metsäpalojen välittömästä läheisyydestä on syytä poistua ja seurata matkanjärjestäjien ja viranomaisten ohjeita.

Rankkasateet ovat ajoittain mahdollisia, jolloin vuorilta valuva sadevesi ja muta saattavat aiheuttaa alavilla alueilla tulvia.

Terveys

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Vakavissa sairaus- tai onnettomuustapauksissa suositellaan yksityisiä sairaaloita, joiden maksullinen palvelu on useimmiten julkisia sairaaloita tehokkaampaa. Yksityissairaaloiden antama palvelu on verrattain kallista.

KELAn myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
* Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Arkeologisilta paikoilta on kiellettyä ottaa mukaansa kiveäkään. Määräysten rikkomisesta seuraa ankaria rangaistuksia.

Sotilaskohteita ei saa valokuvata.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Ajankohtaiset maahantulosäädökset tulee varmistaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=1&culture=fi-FI

Yhteystiedot

Ateenan-suurlähetystö

Hatziyianni Mexi 5
115 28 ATEENA
GREECE
+30 210 725 5860

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.5.2016

Takaisin ylös