Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 11.5.2016

Guatemala: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Kriminalitet vanligt. Det kan vara farligt att röra sig när det är mörkt. Orkansäsong i juni–november.

Aktuellt

Du hittar mera information om zikaviruset som håller på att spridas i Latinamerika på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: https://www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/zikavirus

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

På grund av den omfattande narkotika- och gängbrottsligheten är säkerhetsläget allmänt taget dåligt i hela landet, också på turistorter. Brottslingarna använder sig ofta av våld och vapen.

Undvik Ciudad de Guatemalas historiska centrum nattetid, likaså busstationer och marknader. Var särskilt försiktig överallt i staden efter skymningen. Det är mycket riskabelt att röra sig till fots.

Det är tryggast att besöka sevärdheter i grupp med en officiell guide.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Allmänna nödnummer i Guatemala är: 110 och 120 polisen, 122 och 123 ambulans.

Guatemalas turistservice PROATUR: http://proatur.visitguatemala.com/en/about-proatur.php?lang=EN
https://www.facebook.com/proatur1500

Brottsligheten

Våldsam brottslighet är ett allvarligt problem i hela Guatemala, och det har hänt att turister har blivit offer. Beväpnade rån kan ske var som helst i landet.

Var särskilt försiktig på vägar, i bussar och i turistområden.

Det är bra att ta kopior av viktiga dokument, såsom pass, och förvara dem skilt från originalen samt skicka skannade kopior till sin egen e-postadress. Om du förlorar ditt pass eller din inreseblankett ska du anmäla det till den lokala polisen.

Guatemalas polis Policia Nacional Civil: http://www.pnc.gob.gt/

Trafiken

Trafiksäkerheten är ganska svag särskilt på landsvägarna. Vägarna är i relativt dåligt skick förutom huvudvägarna. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Undvik att köra bil när det är mörkt. Kör med låsta dörrar och stängda fönster.

Det händer att bussar och personbilar blir rånade på livligt trafikerade huvudtrafikleder också mitt på dagen. Brottslingar som gett sig ut för att vara poliser har gjort sig skyldiga till rån och våldtäkter.

Guatemalas trafikpolis, Policia Nacional Civil, Departamento de Tránsito: http://www.transito.gob.gt/portal/
https://www.facebook.com/transitopnc/

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varnande skyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac

Det finns aktiva vulkaner i Guatemala och jordskalv förekommer. Information hittas på INSIVUMEH:s webbplats http://www.insivumeh.gob.gt/vulca.html

Guatemalas befolkningsskyddsmyndighet Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres webbplats: http://conred.gob.gt/www/

Hälsoläget

Alla resenärer uppmanas att skaffa täckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller relativt hög standard men den allmänna sjukvården har stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter finns endast begränsade sjukvårdstjänster.

Om du behöver sjukhusvård är det bäst att genast kontakta ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte en sjukförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

För mer information:
Guatemalas hälsovårdsministerium: http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Mexiko City

Monte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
+52 55 5540 6036


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 11.5.2016

Takaisin ylös