Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, CRC) kattaa lapsen oikeudet kuten oikeuden kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeuden vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta  ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan hänen asemansa oikeudenkäynnissä.

Lapseksi katsotaan sopimuksessa alle 18 vuotiaat, asepalveluksen osalta ikäraja on 15 vuotta.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 20.7.1991. Sopimus Finlexissä: Finlex: Yleissopimus lapsen oikeuksista, SopS 59/1991.

Määräaikaisraportit ja suositukset

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan.

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suomi on jättänyt maaraporttinsa lapsen oikeuksien komitealle neljä kertaa.

Määräaikais-
raportti

Raportin
kieli-
versiot

Lisä-
kysymykset ja
hallituksen vastaus

Raportin käsittely

Päätelmät
ja
suositukset

4. raportti
heinäkuu 2008

suomeksi,
englanniksi

9.6.2011 

suomeksi
svenska
English

3. raportti
heinäkuu 2003

suomeksi,
englanniksi

Kysymykset
Vastaukset

22.9.2005

30.9.2005

fi, en, sv,
saame

2. raportti
heinäkuu 1998

suomeksi,
englanniksi

26.6.2000

19.9.2000

6.10.2000.
en, sv

1. raportti
joulukuu 1994

englanniksi

27.11.1995
8.1.1996

23.-24.1.1996

13.2.1996
en

Yleiskommentit

Yleiskommentit ovat komitean tulkintoja artiklojen sisällöstä. Yleiskommenttien tarkoituksena ohjata sopimusvaltioita ja muita toimijoita yleissopimuksen sopimusmääräysten täytäntöönpanossa.

Takaisin ylös