Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 29.10.2015

Iran: resemeddelande

Iran: Var allmänt försiktig. Undvik resande i gränstrakterna. Följ utvecklingen i hela Mellanöstern. Beakta lokala regler.

Finlands ambassad
Teheran

(gäller tills annat meddelas)

Även om det i allmänhet har varit relativt säkert att röra sig i Iran uppmanar vi resenärer att vara på sin vakt, särskilt med tanke på det politiska och ekonomiska läget och risken för plötsliga oroligheter. Resesäkerheten i Iran är relativt god, vålds- och egendomsbrott mot enskilda personer är relativt sällsynta. Rånen mot utlänningar har ökat lite under den senaste tiden, men totalantalet rån är fortfarande lågt.

Det politiska och samhälleliga läget i Iran är känsligt. Resenärer rekommenderas att undvika folksamlingar och demonstrationer. Politisk motiverade kravaller förekommer och dessutom kan det uppstå våldsamma sammandrabbningar mellan allmänheten och polisens styrkor. Det lönar sig att vara försiktig och visa omdöme eftersom även utlänningar kan bli arresterade eller råka ut för våld i samband med demonstrationer. Säkerhetstruppernas verksamhet och lagtolkning kan vara ytterst godtycklig.

Ambassaden rekommenderar att man före resan kontrollerar tidpunkterna för lokala högtids- och minnesdagar, eftersom sannolikheten för demonstrationer ökar då.

Allmänt taget är läget lugnt och tillsvidare verkar utlänningar i de flesta delarna av landet inte bli utsatta för hot eller våld. Säkerhetsläget i vissa områden avviker dock från övriga landet. Ambassaden avråder från resor i närheten av gränserna mot Afghanistan, Irak och Pakistan. Gränsområdena mot Pakistan (provinsen Sistan-Baluchistan samt provinsen Kerman, öster om staden Bam) är särskilt farliga trakter. Regionerna är instabila bland annat på grund av etniska oroligheter, kriminella gäng och kampen mot narkotika. Den lokala situationen, inklusive terrororganisationen ISIS verksamhet i Irak och Syrien, har medfört ökad spänning inom gränsområdena.

Kidnappningar, även av utlänningar, har skett i sydöstra Iran. Det finns risk för terrordåd särskilt i gränstrakterna. Förutom i sydöstra Iran finns det i synnerhet i nordvästra Iran (provinserna Khuzestan, Kordestan, Kermanshah och Västazarbaijan) risk för demonstrationer mot regeringen som kan medföra våldsamheter.

Spänningen mellan Iran och det internationella samfundet har inte lättat. Bland annat på grund av situationen i Syrien kan Irans säkerhetspolitiska läge förändras oförutsägbart snabbt. Iran är nära allierat med den syriska regeringen. Det är viktigt att noga följa det internationella läget och utvecklingen i Mellanöstern i medierna.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottslighet

Våldsbrott och rån har inte präglat Iran men under den senaste tiden har rånen mot utlänningar ökat något i och med att den ekonomiska situationen försämrats.

I städer där turister rör sig (Teheran, Shiraz, Esfahan) har det hänt att personer utklädda till poliser har stulit pengar av turister. Gå inte in i en bil som tillhör någon som utger sig för att vara polis. Fickstölder förekommer. Stölderna av handväskor och mobiltelefoner på gator och i folksamlingar har ökat den senaste tiden. På turistorterna och i Teheran har tjuvar som kör förbi på motorcykel stulit resenärers handväskor. 

Det är bra att ha kopior av de viktigaste resedokumenten så som pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem åtskilt från originalen. Om du förlorar ditt pass ska du anmäla det på den lokala polisstationen innan du vänder dig till ambassaden.

Trafik

Trafikkulturen i Iran är odisciplinerad sedd ur finländsk synvinkel. Trafikregler följs inte och i trafiken gäller den starkares rätt. På vissa avsnitt är vägarna i mycket dåligt skick. Det är vanligt med svåra trafikstockningar i storstäderna. Trafiken orsakar betydande luftföroreningar särskilt i Teheran.

Om en resenär råkar ut för en trafikolycka är det bäst att invänta polis och inte avlägsna sig från platsen. Utländska bilister ska ha ett internationellt körkort. För införsel av bil krävs en carnet de passage.

Undvik överallt i Iran att färdas med egen bil nattetid. Allmänna kommunikationsmedel såsom bussar och tåg är tryggare alternativ. Utanför städerna lönar det sig att vara försiktig i närheten av militära eller andra känsliga mål.

På grund av tvister om territorialvatten kan de iranska myndigheterna ingripa i privata resor i vissa politiskt känsliga kustområden. Västerlänningar som färdats med båt i områdena har arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff.

Kollektivtrafiken mellan städerna är livlig och relativt pålitlig. Den lokala kollektivtrafiken kan vara besvärlig för den som är ovan, men praktisk och förmånlig för den som känner språket och regionen. Hur väl kollektivtrafiken fungerar beror på området, fordonet och tidpunkten. Det finns privata taxibilar, taxi för samåkning och taxibilar som kör en viss fast rutt som till exempel ersätter en bussförbindelse. Det är enkelt och mycket förmånligt att åka privat taxi.

Medelåldern för de iranska flygbolagens materiel är hög. Det råder dessutom brist på reservdelar. Det har inträffat flera olyckor på inrikesflyg under de senaste åren, som krävt hundratals dödsoffer. Tåg och långfärdsbussar kan trots den kaotiska trafiken också vara ett tryggare alternativ än flyg.

Kulturbundna råd

Det iranska styrelseskicket bygger på religiöst ledarskap och sharialagar tillämpas i stor utsträckning. Alla bör följa muslimska regler för klädsel: för kvinnor huvudduk som täcker håret och nacken, knälång och löst sittande kappa och kläder som täcker vristerna. Män ska ha långbyxor. Det är inte tillåtet att bära ärmlöst på offentliga platser.

Det är ytterst viktigt att följa reglerna för umgänge mellan män och kvinnor. Sexuellt umgänge är tillåtet endast inom äktenskapet, att sällskapa fritt är inte accepterat. Hotell kan ibland be att få se vigselbevis som bevis på äktenskap om en man och en kvinna ska övernatta i samma rum. Alla offentliga ömhetsbetygelser mellan personer av olika kön är också förbjudna eller anses anstötliga. För opassande beteende kan man ställas till svars och dömas. Enligt iransk lag är äktenskap mellan en muslim och en icke-muslim förbjudet, om man ska gifta sig med en muslim måste man antingen vara det själv eller konvertera till islam. Straffet för att konvertera från islam är i värsta fall döden. Sexuellt umgänge utanför äktenskapet och homosexuellt umgänge är brott enligt lagen och kan leda till piskrapp eller till och med dödsstraff.

Straffen för både sedlighets-, alkohol- och narkotikabrott är mycket stränga. Innehav av droger är förbjudet och även att importera eller förtära alkohol. Det utfärdas flera dödsdomar för narkotikabrott varje år.

Man ska förhålla sig ytterst allvarligt till de regler som rör den lokala moraluppfattningen, särskilt på offentliga platser. Reglerna gäller också utlänningar.

Var extra försiktig när du fotograferar. Det är förbjudet att fotografera militära mål och vissa statliga byggnader eller byggnader som upplevs som känsliga, inkl. flygplatser. Om man bryter mot förbudet kan man få stränga bestraffningar. Utlänningar har arresterats för att de fotograferat känsliga objekt och poliser, men också fotografering av platser och händelser som kan verka obetydliga kan leda till problem. Inställningen till fotografering och ”medborgarjournalistik” har skärpts avsevärt efter presidentvalet 2009, både för iranier och utlänningar; för närvarande växlar situationen, därför är det skäl att iaktta försiktighet. Undvik också att fotografera demonstrationer och folksamlingar. Ambassaden avrådet turister från att fotografera annat än klara turistmål.

Under Ramadan (fastemånad) bör man inte äta, dricka eller röka på offentliga platser mellan soluppgång och solnedgång. År 2015 inföll fastemånaden Ramadan ungefär mellan den 18 juni –18 juli.

Naturförhållanden

Iran är beläget i en jordbävningskänslig zon. Det förekommer kontinuerligt små jordbävningar. En jordbävning i Bam i sydöstra Iran 2003 krävde 30 000 människoliv. Den senaste destruktiva jordbävningen som krävde 300 liv inträffade i augusti 2012 i nordvästra Iran. Resenärer gör klokt i att ha med sig nödutrustning (vatten, mat, nödvändiga mediciner, ficklampa, visselpipa och så vidare) för extrema situationer. Om en naturkatastrof inträffar ska man följa anvisningarna från de lokala myndigheterna. Ambassaden gör sitt bästa för att hjälpa finländare i en eventuell nödsituation.

Sandstormar förekommer och översvämningar kan tidvis försvåra resandet lokalt.

Hälsovård

Heltäckande reseförsäkring behövs. Sjukdoms- och dödsfall som kräver hemtransport är dyra utan privat reseförsäkring. Kontrollera före resan vad din reseförsäkring täcker.

Bashälsovården i Teheran och i andra större städer fungerar tillfredsställande. För turister lönar det sig att vid behov vända sig till privata sjukhus/kliniker, där det ofta också finns engelskspråkiga läkare. I de lokala nödcentralerna eller på sjukhusen är det inte sagt att man blir förstådd på engelska.

Luften i Teheran är mycket torr och kan tillsammans med stadens allvarliga luftföroreningsproblem orsaka problem i andningsvägarna. Såsom i allmänhet utomlands lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid hygienen och dricka flaskvatten. Olika bakterier som orsakar mag- och tarmsjukdomar förekommer. Under den varmaste tiden under sommaren har det i vissa städer (Teheran, Esfahan) även förekommit fall av kolera.

För resor till Sistan-Baluchistan, Hormozgan och Kerman rekommenderas malariaprofylax, myggmedel och långärmade kläder.

Gula febern förekommer inte i Iran. Intyg på vaccination mot gula febern krävs av personer som reser in i landet från länder där gula febern förekommer. Personer som anländer direkt från Finland behöver således inte vaccinationsintyg. Inga andra obligatoriska vaccineringar krävs för inresa till Iran, men kontrollera med hälsovårdspersonal vilka vaccinationer som är nödvändiga före resan, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat.

I juni skrevs det i tidningarna om förekomst av fall av Krim-Kongo blödarfebervirus (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, CCHF) i Iran. Sjukdomen har förekommit i Iran länge, men antalet fall per år har hållits på en låg nivå. I år har antalet fall inte varit större än vanligt, men de har fått mera publicitet. Enligt experterna konstateras 60 procent av fallen i Sistan-Baluchistan och den huvudsakliga riskgruppen består av personer som jobbar med levande djur eller t.ex. på slakterier. Risken för att vanliga resenärer insjuknar i sjukdomen är således mycket liten.

Då man reser till Iran liksom till övriga länder är det skäl att ta med nödvändiga läkemedel. Bland annat på grund av internationella sanktioner riktade mot Iran finns alla läkemedel inte alltid att få tag på i Iran. 

Frågor som rör hälsovård finns också på

 • Världshälsoorganisationens webbplats www.who.org
 • Institutet för hälsa och välfärd www.thl.fi

Dubbelt medborgarskap

Personer med dubbelt medborgarskap ska beakta att Iran inte erkänner dubbla medborgarskap. Personer med både iranskt och finskt medborgarskap betraktas i Iran som iranier och lyder under iranska lagar och förfaranden. Den finländska ambassaden försöker hjälpa i problemsituationer, men betonar att det i vissa fall är mycket svårt eller till och med omöjligt att bistå personer med dubbelt medborgarskap. Exempelvis i en situation där en person med dubbelt medborgarskap anhålls, får ambassaden troligen ingen information från myndigheterna och kan då inte tillhandahålla konsulära tjänster.

Enligt iransk lag bör en person med dubbelt medborgarskap resa till Iran och från Iran med iranskt pass. De iranska myndigheterna kan beslagta det iranska och/eller det finska passet för en person med dubbelt medborgarskap då denne anländer till landet eller är på väg att lämna landet, eller under dennes vistelse i landet. Finska ambassaden kan om så är nödvändigt bevilja ett nytt finskt pass, men för utresa ur Iran behöver personen med dubbelt medborgarskap sitt iranska pass och utresevisum. När det gäller dessa har ambassaden ingen möjlighet att hjälpa.

Kvinnor med dubbelt medborgarskap bör notera att en iransk-finsk kvinna, som är gift med en iransk eller iransk-finsk man behöver sin mans medgivande till förnyandet av det iranska passet. En kvinna kan inte heller resa ut ur Iran om den äkta mannen nekar till detta. Detsamma gäller gemensamma barn.

Bra att veta

Det officiella språket i Iran är persiska (farsi), men det finns många etniska minoriteter som talar egna språk. Det finns också många religiösa minoriteter i Iran.

Finska medborgare behöver pass och visum till Iran. Passet ska vara giltigt ett halvår efter resan. Det är viktigt att utreda viseringsprocessen hos iranska myndigheter (Irans ambassad i Helsingfors: www.helsinki.mfa.ir) i god tid före resan.

En finländsk resenär har kunnit få ett turistvisum för femton dagar (utan möjlighet till förlängning) på flygplatsen genom att visa upp en inbjudan eller hotellreservation. Det är ändå betydligt säkrare att skaffa visumet vid iranska ambassaden i förväg. Det har förekommit flera fall då europeiska resenärer inte beviljats visum på flygplatsen utan avvisats. I vilket fall som helt lönar det sig att kontrollera saken med Irans ambassad före resan. 

Vissa yrkesgrupper, till exempel journalister, kan ha svårt att få visum. Journalister som reser till landet med turistvisum kan bli arresterade och ska därför vara särskilt försiktiga. Visumets giltighetstid ska inte överskridas.

Ansökan om förlängning av visumet ska göras hos de iranska myndigheterna (Alien Office, Vali-e-Asr sq, Zartosht, Parastoo St, öppet från lördag till onsdag klockan 8.30–13.00, tfn +98 21 888 00000) senast två dagar innan giltighetstiden går ut. Förlängningen är avgiftsbelagd. Resenärer som tänker resa genom Iran till övriga Asien (till exempel Indien) bör skaffa visum till länderna i fråga innan de lämnar Finland. Många länders ambassader i Teheran beviljar inte resenärer turistvisum.

I Iran används valutan rial, som är starkt bunden till den amerikanska dollarn. Inflationen har varit mycket kraftig i Iran de senaste åren. Resenärer gör klokt i att ta med sig alla kontanter i euro eller amerikanska dollar eftersom kreditkort i regel inte accepteras som betalningsmedel, förutom på de största hotellen och utländska flygbolag. American Express accepteras inte över huvud taget. Det finns inga bankomater för uttag med kreditkort och det är komplicerat och tidskrävande att växla resechecker. Att sända pengar till Iran under resan är mycket svårt, till exempel Western Union eller dylika serviceställen finns inte i Iran. Ambassaden kan inte förmedla kontanter för resenärers behov. Det är möjligt att växla valuta i växelkontor, i vissa banker samt i vissa större hotell.

Lokala telenät kan fungera mycket osäkert på grund av telenätens täckning och myndigheternas ingripanden. Finländska mobiltelefoner fungerar i varierande grad. Flera webbplatser är spärrade. Det är således bra att skriva ut och ta med viktiga papper såsom resebiljetter och inte lita på att man får dem utskrivna från e-post eller någon annan tjänst.

Det är svårt för personer med funktionsnedsättning att röra sig i Iran. Till exempel ordentliga trottoarer finns ofta inte eller så leder de i diket och gatorna är ofta branta och ojämna. Även att röra sig med barnvagn i Teheran är ofta besvärligt.

Ambassaden uppmanar hälsoturister att på förhand reda ut risker som eventuellt är förknippade med olika ingrepp samt ingreppens lämplighet med hänsyn till det egna hälsotillståndet. Ambassaden har ingen möjlighet att skaffa information eller bedöma någon speciell läkares eller kliniks kompetens.

Iranierna firar helg på torsdag och fredag. På torsdagen stänger myndigheter och banker senast mitt på dagen.

Import- och exportbegränsningar

Importförbud vid inresa till Iran

 • Alkoholprodukter
 • Spelkort och annat som hör samman med hasardspel
 • Filmer, fotografier och publikationer som strider mot iransk nationell etik och islam

Exportbegränsningar vid utresa från Iran

 • Handvävda persiska mattor får ha en sammanlagd storlek på max 20 m² per pass
 • Det är förbjudet att exportera mattor och nötter till Irak, Syrien och Saudiarabien. All export av antika mattor och andra antikviteter är förbjuden.
 • Utländsk valuta till ett värde av högst 5 000 US-dollar per pass.
 • 150 g guld, silver och andra ädelmetaller per pass. 3 kg råmetall per pass.

Begränsningarna kan förändras och förteckningen ovan är inte fullständig. Kontrollera gällande bestämmelser på iranska tullens webbplats www.irica.gov.ir.

Allmänna nödnummer i Iran:

 • 115 ambulans
 • 125 brandkår
 • 110 polis

Personalen på numren ovan betjänar inte nödvändigtvis på engelska.

Kontaktinformation

Finlands ambassad, Teheran

Embassy of Finland
Haddadian 2, Mirzapour St. (tidigare Soheil St.),
Dr. Shariati Ave., Teheran, Iran

Tfn: +98 21 23 512 000 (söndag-torsdag kl. 8.30-16.15)
Fax: +98 21 2221 5822, + 98 21 2223 6230
E-post: sanomat.teh@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ir
Facebook: http://www.facebook.com/FinnishEmbassyTehran
Twitter: https://twitter.com/finembtehran

Tidsskillnad till Finland: +1 timme 30 minuter

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Finska medborgare eller utländska personer med uppehållstillstånd i Finland kan i nödfall ringa journumret efter beskickningens tjänstetid alla dagar om året. Vid behov kontaktar den jourhavande tjänstemannen i Helsingfors beskickningens personal i Teheran.

Mera information

Detta dokument

Uppdaterat 29.10.2015

Takaisin ylös