Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Information om webbplatsen

På webbplatsen formin.finland.fi hittar du information om frågor som anknyter till utrikesministeriets verksamhetsområde samt om ministeriets och beskickningarnas organisation, verksamhetsmål och aktuella ärenden.

  • På framsidan finns färska nyheter, pressmeddelanden och information om de tjänster som utrikesministeriet tillhandahåller. Webbtjänsten finns på finska, svenska och engelska. Allt material finns dock nödvändigtvis inte på alla tre språk, och en del information finns även på andra språk.
  • Beskickningarnas webbsidor kompletterar den flerspråkiga informationen.
  • På webbplatsen finns länkar till de sociala medierna och en bloggspalt, vars innehåll läsarna kan kommentera.

Innehåll

Ämnesområdena i huvudmenyn täcker utrikesministeriets verksamhetsområde, uppgifter och tjänster. I anslutning till webbplatsen finns dessutom separata webbsidor om Finlands ordförandeskap och olika toppmöten. Under rubrikerna i huvudmenyn finns också aktuell information i anslutning till dessa.

Under rubriken Tjänster finns information om frågor i anslutning till resor, visumkrav, beredskap för krissituationer, medborgarskapsfrågor och andra konsulära tjänster.
Sektionen Beskickningar presenterar Finlands beskickningar utomlands och representationer vid internationella organisationer och Europeiska unionen.

Teknisk information

Webbplatsen kan visas på alla vanliga webbläsare utan plug-in-program eller andra extra program. Tjänsten fungerar även utan javascript.

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och bandinspelningar på dessa sidor innehas av utrikesministeriet eller någon annan namngiven informationslämnare. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till t.ex. bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda dem. Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då absolut nämnas. Om du vill använda materialet på annat sätt måste du komma särskilt överens om det med utrikesministeriet. Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Behandling av personuppgifter

Webbplatsen registrerar inte sådana personuppgifter med vilka enskilda användare kan identifieras. Kontaktuppgifter behövs endast för att kunna svara på feedback.

Juridiskt förbehåll

Utrikesministeriets enhet för kommunikation ansvarar för webbplatsen. Vi strävar efter att webbplatsens innehåll är så korrekt och aktuellt som möjligt. Utrikesministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användare till följd av eventuellt felaktigt innehåll på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar.

Ansvar

Utrikesministeriet ansvarar för webbplatsens innehåll och vår avsikt är att uppdatera informationen så ofta som möjligt. Vi strävar efter att snabbt korrigera eventuella fel.

Ministeriet ansvarar inte för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av ministeriets webbinformationsgrupp i enheten för kommunikation vid informations- och kulturavdelningen, e-post: verkkotoimitus@formin.fi.  
 

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 30.1.2013

Takaisin ylös