Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 9.5.2014

Kazakstan: resemeddelande 

Kazakstan: Det är relativt tryggt att resa i landet. Var ändå allmänt försiktig. Undvik helst stora folkmassor och att röra dig ensam då det är mörkt.

Finlands ambassad
Astana

Läget i Kazakstan är lugnt. Den politiska situationen är relativt stabil och normal. Risken för terrorism är liten. Var allmänt försiktig när du rör dig i Kazakstan och följ myndigheternas anvisningar. Gå inte med i politiska demonstrationer eller stora folksamlingar.

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi

Brottslighet

Största delen av brott mot turister äger rum efter mörkrets inbrott i närheten av restauranger och nattklubbar. Resenärer ska gärna anlita officiella taxibilar och röra sig i grupp. Brottslingar förklädda till poliser har ibland stoppat utlänningar och stulit handlingar och pengar. Om en person i polisuniform stannar dig på gatan ska du vara samarbetsvillig men kräva att polisen uppvisar sin tjänstebricka eller sitt tjänstekort.

I Kazakstan har det rapporterats om brottslingar förklädda till poliser. Polisen måste alltid på begäran visa legitimation. Eventuella oegentligheter ska alltid meddelas till myndigheterna.

Trafiken

Trafikkulturen avviker betydligt från den finska. Bilarna och vägarna i Kazakstan är ofta i dåligt skick. Trafikregler följs inte och överhastigheter är vanliga. Bilarna kan vara i dåligt skick och sakna bilbälten, alternativt används bilbältena inte.  Att använda bilbälte i framsätet blev obligatoriskt sommaren 2008 och polisen övervakar detta noggrant. Alla taxichaufförer påminner taxiresenären om att spänna fast säkerhetsbältet i framsätet. Det finns relativt få bensinstationer längs landsvägarna, och det lönar sig därför att ta med tillräckligt med bränsle på längre resor, också i en reservdunk. Det lönar sig att köpa bränsle enbart från kända kedjor eftersom dess kvalitet varierar. Trafikpolisen kan i inkasseringssyfte ibland bötfälla personer utan fog på vägarna i Kazakstan. Undvik att köra bil efter mörkrets inbrott. I de flesta tätorterna har endast huvudgatorna belysning. På vintern är det ofta farligt halt på vägarna.

Kazakstan accepterar internationellt körkort.

Undvik att anlita privatbilar som taxibilar. För att undvika problem bör man komma överens om resans pris på förhand även med officiella taxibilar. De offentliga fortskaffningsmedlen är relativt trygga. Problemet är ofta deras otillförlitlighet och dåliga skick. I Astana är största delen av de lokala bussarna nya och de trafikerar regelbundet. Bussarna är ofta mycket fulla och fickstölder förekommer.

De lokala flygplanens kondition varierar och det rekommenderas att man redan då resan planeras kontrollerar konditionen på det lokala flygbolagets materiel. Air Astana flyger mellan Almaty och Astana med relativt nya västerländska plan. Air Astana har ett omfattande nätverk i Kazakstan och bolaget öppnar nya internationella rutter hela tiden. Den 12 oktober 2006 utfärdade EU flygförbud till unionens område för två kazakstanska flygbolag. Bolagen är BGB Air och GST Aero Air Company. På webbadressen European Commission Transport finns en uppdaterad förteckning över flygbolag för vilka EU utfärdat flygförbud eller -restriktioner.

Hälsovården

Sommaren 2005 informerade Kazakstan om fall av fågelinfluensa i landets norra delar och i mitten av mars 2006 i landets västra delar. Ingen smitta har konstaterats hos människor, och enligt regeringen är läget under kontroll. Närmare information om fågelinfluensan på Verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard. När man reser till mindre orter är det bra att ta med engångssprutor och -kanyler. Det råder ofta skriande brist på läkemedel. Om man reser till Kazakstan från en region där gula febern förekommer måste man vara vaccinerad mot sjukdomen. Dessutom rekommenderas att man är vaccinerad mot stelkramp, difteri, polio och hepatit A och B. Även vaccination mot tyfus och rabies rekommenderas. Kontrollera vilka vaccinationer som rekommenderas på
Verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärds webbplats eller WHO:s webbplats.

Om man reser till skogs- och bergstrakter, framför allt under försommarmånaderna, bör man även beakta risken för fästingburen hjärninflammation. Också tuberkulos förekommer och mer än 6 000 fall av hiv har registrerats. Man påträffade några fall av Krim-Kongo hemorragisk feber i södra Kazakstan och på landsorten påträffades några fall av brucellos.

För att undvika magsjukdomar och matförgiftningar bör man framför allt under sommarmånaderna särskilt beakta hygienen då man tillreder mat och drycker. Vi rekommenderar att du dricker endast flaskvatten. Om du måste dricka kranvatten är det bäst att koka det först.

Resenärer ska gärna ha en täckande reseförsäkring. Den ska i allvarliga sjukdoms- eller olycksfall täcka även flygtransport till Finland. Tänk dig för innan du anlitar lokala sjukhus.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.

Influensa A(H1N1)

Myndigheterna i Kazakstan bevakar A(H1N1)-influensasituationen, informerar om åtgärder och ger instruktioner på sina webbplatser. Alla insjuknade måste söka vård för att eventuell A(H1N1)-influensa ska kunna bekräftas och snabb behandling inledas. De lokala myndigheterna ger instruktioner på sjukhus och hälsostationer.

Resenärer ska hålla god hygien för att undvika luftvägsinfektioner - anvisningar på adressen http://www.thl.fi. Institutet för hälsa och välfärd ger också mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor. I Finland svarar hälso- och sjukvårdspersonal på frågor om hälsovård.

Se även ytterligare information om A(H1N1)-influenza: www.who.int (WHO) och http://ecdc.europa.eu (European Centre for Disease Prevention and Control).

Naturförhållanden

Kazakstan ligger i ett jordbävningsområde, och lindriga skalv har drabbat särskilt de sydöstra delarna av landet. I södra Kazakstan (området i närheten av staden Sjymkent) förekommer översvämningar vid snösmältningstiden. Översvämningarna kan vara mycket kraftiga.

Bra att veta

Finska medborgare behöver visum till Kazakstan. Visum utfärdas av Kazakstans ambassad i Helsingfors. Med diplomatpass kan man resa till landet utan visum. EU-medborgare som reser till landet behöver inte mera registrera sig hos myndigheterna, två stämplar i inresekortet räcker. Försäkra dig i tullen om att du får två stämplar. Bevara inresekortet omsorgsfullt, det ska återlämnas när man lämnar landet.

Personer som vistas i landet över en månad bör bevisa för myndigheterna att de inte är hivpositiva. Hivtest anordnas i Kazakstan åtminstone i Almaty. Passet ska vara giltigt minst ett halvt år efter resan.

Resor till gränsen mot Kina eller i närheten av militärområden förutsätter förhandstillstånd. År 2001 meddelade Kazakstans regering att följande områden är stängda för utlänningar: byarna Gvardejskij och Rossavel samt järnvägsstationen i Kultshabashy i regionen Chambyl Oblast, distrikten Bokejorda och Changaly i Väst-Kazakstans Oblast, staden Priozersk samt byn Gulshad i Karaganda Oblast samt distrikten Baykonur, Karmakshy och Kazakly i Kyzylorda Oblast. Om du inte kan språket eller inte känner till regionen rekommenderar vi att du använder en lokal guide då du besöker avsides trakter. Då du rör dig i terrängen bör du också komma ihåg att landet inte känner till begreppet allemansrätt. Iaktta därför försiktighet och se till att du har alla nödvändiga tillstånd. Innan du ger dig ut i terrängen rekommenderar vi dessutom att du tar reda på människors inställning till tillfälliga resenärer i området.

Man bör alltid ha med sig pass eller av ambassaden verifierad kopia av passet och visumet. En person utan pass kan anhållas. Om passet förkommer ska detta anmälas till närmaste polisstation, där man på begäran får en kopia av anmälan eller undersökningsprotokollet. Kopian ska tillställas Finlands ambassad, där en finsk medborgare som förlorat sitt pass får ett resedokument som täcker hemresan. Det är också bra att ha med sig ett par extra passfoton på resan.

Den som reser till Kazakstan bör notera lokala seder och bruk. Det är förbjudet att fotografera vissa mål, till exempel militära byggnader och deras omgivning, gränstrakter och vissa offentliga byggnader. Det finns inte alltid skyltar om förbuden. Straffen för bruk, innehav eller smuggling av narkotika är stränga.

Homosexuellt umgänge är sedan år 1997 inte straffbart men är fortfarande inte allmänt accepterat.

Valutan i Kazakstan är tenge, som inte kan växlas i Finland. Som resevaluta lönar det sig att använda US-dollar eller euro. Sedlarna måste vara nya och i gott skick för att de ska växlas. I de stora städerna finns många växelkontor. I Kazakstan används främst kontanter. I Almaty och Astana finns det gott om bankomater. Det går att betala med Visa/Visa Electron och MasterCard/Maestro i supermarketar, på hotell och i många restauranger. Biljetter ska ibland fortfarande betalas kontant. Det kan vara besvärligt att växla resechecker.

I Kazakstan fungerar GSM-telefoner åtminstone i huvudstaden Astana och i landets största stad Almaty.

Det officiella språket är kazakiska, men i allmänhet klarar man sig bra på ryska. Även engelska används i viss mån.

Finland i Kazakstan

I visumärenden representeras Finland i Kazakstan av:

Norges ambassad
Royal Norwegian Embassy
Astana Tower, 17th Floor
12 Samal Microdistrict
010000 Astana
Kazakhstan
Tfn: +7 7172 551 100
Fax: +7 7172 551 199
Webbplats: www.norvegia.kz

Litauens konsulat i Almaty
Embassy of the Republic of Lithuania
Consulate in Almaty
Gornij Gigant
Iskenderovo 15
050059 Almaty
Kazakhstan
Tfn: +7 7272 631 040
Fax: +7 7272 631 975
E-post: amb.kz@urm.lt

I nödfall kan finska medborgare kontakta Finlands ambassad i Astana eller ringa utrikesministeriet på tfn +358 295 350 000 under tjänstetid och tfn +358 9 1605 5551 efter tjänstetiden.

Finlands ambassad i Astana, Kazakstan
Ambassadör Ilkka Räisänen
Astana Tower, 17 floor
12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Tfn: + 7 7172 44 21 21
Fax: + 7 7172 44 21 16
E-post: sanomat.ast@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.kz

Finlands honorärkonsulat i Almaty
Director Murat Ramazanov
Outokumpu Technology Representative Office
Bogengai batyr 188-12, Almaty
Tfn: +7 7012 20 99 09
Fax: +7727 2 509942
E-post: murat.ramazanov@outotec.com

Kazakstans ambassad i Helsingfors
Embassy of Kazakstan to Finland
Unionsgata 24, 00130 Helsingfors
Tfn. +358 9 4247 2040
Fax: +358 9 4247 2039
E-post: helsinki@kazembassy.fi

Detta dokument

Uppdaterat 9.5.2014

Takaisin ylös