Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 25.6.2014

Uzbekistan: resemeddelande

Uzbekistan: läget relativt lugnt. Allmän risk för terrorism förekommer. Var försiktig och undvik gränstrakterna. Gränsområdena kan vara minerade.

Ambulerande ambassadören
Centralasien

Säkerhetsläget i Uzbekistan är relativt lungt. Var ändå försiktig på platser där många människor samlas, i gränstrakterna och på platser med anknytning till främmande länder. Det finns fortfarande en risk för terrordåd.

Uzbekistans gränstrakter kan vara farliga för turister. I synnerhet vid gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan har det tidvis förekommit oroligheter. Var mycket försiktig på resor till Ferganadalen. Det finns dessutom många minor i de uzbekistanska gränstrakterna, och det finns inga kartor över områdena. Följ de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar mycket noga.

Uzbekistan är beläget i ett seismiskt aktivt område där det ofta inträffar små jordskalv.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan till utrikesministeriet eller till en finländsk beskickning före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Uzbekistan är ett relativt tryggt land för turister. Resenärer ska dock vara allmänt försiktiga och följa de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar. Undvik att röra dig ensam då det är mörkt, och anlita enbart officiella taxibilar. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll.

Det har förekommit fall där brottslingar har varit utklädda till poliser. Polisen måste på begäran visa legitimation.

Trafiken

I alla städer och även på landsbygden finns trafikkontroller som försinkar trafiken. Trafiken är farlig för både bilister och fotgängare. Bilarna är ofta i dåligt skick. Säkerhetsbältet är obligatoriskt i landet, men regeln följs slumpmässigt. Trafikregler följs sällan och bilisterna ofta kör överhastighet. Trafikpolisen kan ge böter utan orsak i inkasseringssyfte.

Uzbekistan godkänner internationella körkort.

Vägnätet i Uzbekistan är i relativt dåligt skick, med undantag för vägarna i huvudstaden Tasjkent. Det är skäl att undvika bilkörning nattetid, framför allt när man rör sig utanför huvudstaden, eftersom endast huvudgatorna i Tasjkent är upplysta. Det är svårt att få tag på bränsle utanför huvudstaden. Bensinstationerna är få och bränslets kvalitet varierar. Det kan också vara svårt att hitta reservdelar.

Till skillnad från Finland har den som kör in i en rondell förkörsrätt.

Enligt nya bestämmelser får endast legitimerade bilar verka som taxi. Andra taxir finns fortfarande i trafiken, men av säkerhetsskäl är det ändå klokt att enbart utnyttja de officiella taxibilarna. För att undvika problem bör man komma överens om resans pris på förhand även när man använder officiella taxibilar.

Inrikesflygtrafikens flotta kan delvis ännu vara från sovjettiden och håller inte nödvändigtvis internationell standard. På adressen ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm finns en uppdaterad förteckning över flygbolag för vilka EU utfärdat flygförbud eller -restriktioner. Utlänningar ska betala flygbiljetter som de köper i Uzbekistan i US-dollar, det gäller både för inrikes- och utrikesflyg.

Hälsovården

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det råder ofta brist på läkemedel och förnödenheter. Det är skäl att ta med sig egna engångssprutor och -kanyler. Särskilt på landsbygden kan man inte lita på att sjukvårdsinstrument är steriliserade. Ta också med recept för receptbelagda mediciner och ange medicinen i tulldeklarationen när du anländer till landet. Det kan löna sig att kontrollera vilka mediciner man lagligt får ta in i landet vid Uzbekistans ambassad innan resan.

Det krävs inga obligatoriska vaccinationer av resenärer, men det rekommenderas att man är vaccinerad mot stelkramp, difteri, polio och hepatit A. I Uzbekistan har under den senaste tiden förekommit epidemier av hepatit A, difteri och hjärnhinneinflammation. När man reser till Termez-området bör man dessutom skaffa malariaprofylax. Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.

Vi rekommenderar att du dricker endast flaskvatten. Om du måste dricka kranvatten är det bäst att koka det först. Fäst även vikt vid hygienen vid matlagning och skala alla frukter och grönsaker.

Det rekommenderas att resenärer tecknar en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Finland.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.

Influensa A(H1N1)

Myndigheterna i Uzbekistan bevakar A(H1N1)-influensasituationen, informerar om åtgärder och ger instruktioner på sina webbplatser. Alla insjuknade måste söka vård för att eventuell A(H1N1)-influensa ska kunna bekräftas och snabb behandling inledas. De lokala myndigheterna ger instruktioner på sjukhus och hälsostationer.

Resenärer ska hålla god hygien för att undvika luftvägsinfektioner - anvisningar på adressen http://www.thl.fi. Institutet för hälsa och välfärd ger också mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor. I Finland svarar hälso- och sjukvårdspersonal på frågor om hälsovård.

Se även ytterligare information om A(H1N1)-influenza: www.who.int (WHO) och http://ecdc.europa.eu (European Centre for Disease Prevention and Control).

Bra att veta

Finska medborgare behöver visum för inresa. Kontrollera inresebestämmelser av de lokala myndigheterna före resan. De närmaste uzbekistanska ambassaderna finns i Moskva, Riga och Berlin (se kontaktuppgifter nedan).

Passet skall vara giltigt minst tre månader efter resan.

Alla resenärer som ämnar stanna i landet längre än tre dagar skall man registrera sig hos myndigheterna. Registreringen sker lämpligast via hotellet. Resenärer behöver inte intyg över negativt hivtest.

Resenärer skall fylla i en tullklareringsblankett när de anländer till landet. Om man hämtar in mer än 10 000 US-dollar skall man betala 1 % i skatt. När man lämnar landet skall man vid vite uppvisa kvitton över valutaväxling och de dollar som använts.

Resenärernas resehandlingar kontrolleras mycket ofta, varför det är viktigt att alltid bära med sig en kopia av både passet och visumet. Vi rekommenderar att du har med dig ett par extra passfoton på resan. Om passet försvinner ska detta anmälas till närmaste polisstation, där man på begäran även får en kopia av anmälan eller av ett eventuellt undersökningsprotokoll. Kopian skall tillställas ett EU-lands ambassad, som kan utfärda ett resedokument för hemresan till en finsk medborgare som förlorat sitt pass.

Resenärer ska gärna ha en täckande reseförsäkring. Den ska täcka flygevakuering till Finland i allvarliga sjukdoms- och olycksfall.

Om man vill resa till staden Termez vid gränsen mot Afghanistan eller Surkhandarya-regionen i övrigt måste man skaffa tillstånd av myndigheterna.

Uzbekistans valuta sum (UZS) kan inte växlas i Finland. US-dollar lämpar sig bäst som resevaluta, men även euro accepteras. Dollarsedlar som ska växlas måste dock vara nya och i gott skick. Det är skäl att växla valuta endast i officiella växlingskontor. I Uzbekistan används främst kontantbetalning, och kreditkort accepteras följaktligen sällan. Det finns oftast bankautomater i de stora hotellen men de fungerar inte alltid. 

Mobiltelefonerna fungerar i landets största städer. Resenärer kan köpa lokala sim-kort efter att ha registrerat sig.

Landets officiella språk är uzbekiska. Ryska språkets ställning håller på att försvagas, men det talas fortfarande i städerna. Engelska talas relativt lite, men dock i viss mån i Tasjkent och Samarkand.

Den som reser till Uzbekistan bör notera lokala seder och bruk. Det kan vara förbjudet att fotografera vissa mål, till exempel tunnelbanan i Tasjkent, militära byggnader och deras omgivning, gränstrakter och vissa offentliga byggnader. Det finns inte alltid skyltar som informerar om förbuden.

Straffen för bruk, innehav eller smuggling av narkotika är stränga. Också homosexuellt umgänge är straffbart.

Finland i Uzbekistan

Finland representeras i Uzbekistan av en Helsingforsbaserad ambulerande ambassadör.

Ambulerande ambassadören för Centralasien
Niklas Lindqvist 
E-post: ITÄ-21@formin.fi

Administrativ utrikessekreterare
Hannele Malms
Tfn: 0295 351 458
E-post: hannele.malms@formin.fi

Sekreterare:
Kirsi Laitinen
Tfn: 0295 350 899
E-post: kirsi.laitinen@formin.fi

I nödfall kan finska medborgare i konsulära ärenden ringa utrikesministeriet, +358 295 350 000 under tjänstetid och +358-9-160 55551 utanför tjänstetid. Storbritanniens ambassad i Tashkent handhar i första hand finska medborgares konsulära ärenden, men i nödfall kan man också vända sig till andra EU-länders beskickningar.

Närmaste Uzbekistans ambassader

Uzbekistans ambassad i Lettland:
(Ambassadören är ackrediterad också till Finland. Beskickningen svarar för ärenden som rör Finland.)
Elizabetes 11/11,
Riga, LV 1010 Latvia
Tfn +371 6 732 2424, 732 2346
Fax: + 371 6 732-23-06
e-post: posoluz@apollo.lv
webbplats: www.uzbekistan.lv

Uzbekistans ambassad i Ryssland:
Pogorelski per. 12, 119017 Moscow
Tfn (+7 499) 230-00-76, 230-00-78
Fax: (+7 495) 238-89-18
Konsulära ärenden: tfn: (+7 499) 230-13-01, (+7 499) 230-00-54 (visumfrågor )
Fax: (+7 499) 230-04-79
E-post: info@uzembassy.ru
webbplats: www.uzembassy.ru

Uzbekistans ambassad i Tyskland:
Perleberger Str. 62, 10559 Berlin
Tfn: 030-3940980
Fax: 030/39409821
E-post: botschaft@uzbekistan.de
webbplats: www.uzbekistan.de

EU-ambassader i Uzbekistan:

Storbritannien
Gulyamova st. 67,
Tashkent 700000, Uzbekistan
Tfn +998 71 120 7852 / 7853 / 7854 / 6288 / 6451
Fax: + 998 71 120 6549
webbplats: www.britain.uz
Ytterligare information i resemeddelandet: www.fco.gov.uk

Bulgarien
Rakatbashi Str.
Tashkent ,Uzbekistan
Tel. +998 71 1534888
Fax. +998 71  1533952

Frankrike
Akhounbabajev St. 25,
Tashkent 700047, Uzbekistan
Tfn 998 71 233 5382 / 5384
Fax: 998 71 233 62 10
webbplats: www.ambafrance-uz.org

Italien
Jusuf Khos Khojiv St 40,
Tashkent 700100, Uzbekistan
Tfn +998 71 - 1521119, 1521120, 1521121
Fax: +998 71 1206606
e-post: ambital@uzb.sarkor.com

Lettland
Lashkarbegi St 16 A,
Tashkent 700000, Uzbekistan
Tfn + 998 71 - 137 22 15 / 137 08 51
Fax: +998 71) 120 70 36
e-post: amblatv@bcc.com.uz

Polen
Firdavsiy St 66,
Tashkent 700084, Uzbekistan
Tfn + 998 71 120 8650 / 8652
Fax: + 998 71 120 8651

Rumänien
Rejametova Str. 44 A
Tel. +998 71 252 63 55
Fax +998 71 1207567

Tyskland
Scharaf Raschidov Kut. 15,
Tashkent 700017, Uzbekistan
Tfn + 998 71 - 120 84 40 ; Notfalltelefon 1815406 (deutsch) / 1815407 (russisch)
Fax: +998 71 120 66 93, 120 84 50
webbplats: www.taschkent.diplo.de

Slovakien
Yakkasaroy Str. 18
Tel. +998 71 1206852
Fax. +998 71 1206851

Tjeckiska republiken
Navnikhol St 6
Tashkent 700041, Uzbekistan
Tfn+ 998 71 120 60 71
Fax:+ 998 71 120 60 75
webbplats: www.mzv.cz

Detta dokument

Uppdaterat 25.6.2014

Takaisin ylös