Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Organisation

I statsminister Alexander Stubbs regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet:

 • utrikesminister Erkki Tuomioja
 • Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka och
 • utvecklingsminister Sirpa Paatero.

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

Utrikesministeriet är indelat i åtta avdelningar. För den politiska samordningen svarar politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen. Fyra avdelningar är indelade efter region: Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien och avdelningen för Afrika och Mellanöstern. De ambulerande ambassadörerna verkar på avdelningarna och är placerade i den enhet till vars region ambassadörens verksamhetsområde hör. Vid utrikesministeriet finns dessutom en kommunikationsavdelning.

Utanför indelningen i avdelningar finns det dessutom

 • en rättstjänst
 • allmänhetstjänster
 • protokolltjänster
 • administrativa tjänster
 • en ekonomienhet
 • en enhet för intern revision 
 • en enhet för planering och forskning
 • en nationell säkerhetsmyndighet samt
 • en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Till utrikesförvaltningens organisation hör utrikesministeriet och underlydande finländska beskickningar i utlandet.

pdfOrganisationschema 1.8.2014 (PDF)

Organisationschema 1.8.2014

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser

Uppdaterat 6.10.2014

Takaisin ylös