Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Strategier, lagar och förordningar

Verksamhetsstrategin, personalstrategin och vissa lagar och förordningar reglerar ministeriets verksamhet.

Utrikesministeriets strategiska planering skall kunna reagera på förändringar. Ministeriet skall ha beredskap att utveckla både organisationsstrukturen och representationsnätet och allt snabbare fördela anslag och personalresurser enligt aktuella prioriteringar.

Utrikesförvaltningens tyngdpunkter 

Målet med Finlands utrikespolitik är att stärka internationell stabilitet, säkerhet, fred, rättvisa och hållbar utveckling och att främja rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter.

Personalstrategi

Utrikesförvaltningens personal bör vara

Lagar och förordningar

Ministeriets verksamhet regleras av vissa lagar och förordningar och utrikesministeriets arbetsordning.

Utrikesministeriets framtidsöversikt

Utrikesministeriets framtidsöversikt publicerades år 2003, 2006 och 2010.

År 2001 utarbetade ministeriet redogörelsen "Utrikesförvaltningens utmaningar i början av 2000-talet" för riksdagens utrikesutskott.

Detta dokument

På vår webbplats

Sidansvarig Administrativa tjänster

Uppdaterat 31.12.2013

Takaisin ylös