Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Saksassa paljon keskustelua teollisesta internetistä 

Teollinen internet "Industrie 4.0"  on ollut talousuutisissa korostetusti esillä koko kevään 2015. Teollisuus 4.0:aa käsittelemään perustettua laajaa työryhmää ("Platform Industrie 4.0.") johtavat talousministeri Sigmar Gabriel sekä opetus- ja tutkimusministeri Johanna Wanka maaliskuusta lähtien. Työryhmän tehtävänä on määritellä oikeudellisia ja teknisiä puitteita sekä edistää tutkimusta ja innovaatioita teollisuus 4.0:n alalla käytännönläheisesti. Ensimmäisten tulosten tulisi olla saatavilla vuoden loppuun mennessä.

Talousministeri Gabriel näkee viisi teemaa keskeisinä teollisuus 4.0:ssa: teollisuuspoliittinen ulottuvuus, työllisyyspolitiikka, tietoturva, pienten ja keskisuurten yritysten asema, normit ja standardit. Hän on julkaissut teollisuus 4.0. ja digitaalista taloutta käsittelevien työryhmien keskustelun sysäykseksi pohja-asiakirjan, jossa esitellään trendejä, toimenpiteitä ja aloitteita, jotka koskevat talouden ja yhteiskunnan digitaalista muutosta.

Kysymys on Saksan avainroolin takaamisessa teollisuus 4.0:n täytäntöönpanossa. 

Suuri potentiaali

Teollinen internet on erityisen tärkeä Saksassa siksi, että teollisuuden osuus maan bruttokansantuotteesta on keskeinen.  Saksan mahdollisuuksia hyötyä teollisuus 4.0:sta lisää se, että Saksa vie paljon tietointensiiviä tuotteita  ja että  Saksassa on paljon markkinajohtajia eri teollisuudenaloilla. Teollisuus 4.0.:n taloudellinen potentiaali on suuri.

Hallituksen tuki teolliselle internetille

Teema on yksi hallituksen digitaalisen asialistan prioriteeteista. "Industrie 4.0." projektille on annettu rahoitusta 200 miljoonaa euroa osana hallituksen innovaatiopoliittista ohjelmaa, Hightech-strategiaa, jossa kyse on Saksan teknologisen johtajuuden vahvistamisesta. Keskeistä strategiassa on perinteisen teollisuuden digitalisointi, mutta myös digitalisoinnin laajentaminen palveluihin.

Talousministeriöllä, tutkimuslaitoksissa ja teollisuudessa on useita projekteja tukemaan digitaalista kehitystä. Saksan investointitoimisto Germany Trade & Invest on kartoittanut toimijoita ja projekteja, jotka ovat keskeisiä Industrie 4.0:ssa. Niiden myötä se yrittää saada alalle lisää investointeja Saksaan.

Industrie 4.0:aa käsittelemään perustettua laajaa työryhmää ("Platform Industrie 4.0.") johtavat maaliskuun puolivälistä lukien talousministeri Sigmar Gabriel sekä opetus- ja tutkimusministeri Johanna Wanka. Mukana on ministeriöiden lisäksi edustajia taloudesta, teollisuudesta ja ammattiliitoista.

Työryhmän tehtävänä on määritellä oikeudellisia ja teknisiä puitteita sekä edistää tutkimusta ja innovaatioita teollisuus 4.0:n alalla käytännönläheisesti. Työryhmällä on viisi alatyöryhmää: 1. viitearkkitehtuuri, standardisointi ja normit, 2. tutkimus ja innovaatiot, 3. verkottuneiden systeemien turvallisuus, 4. oikeudelliset puitteet, 5. työ ja koulutus. Työryhmän ensimmäisten tulosten tulisi olla saatavilla vuoden loppuun mennessä.

Teemaa sivuaa läheltä talouden innovaatista digitalisointia koskeva työryhmä, jota johtaa talousministeri Gabriel yhdessä digitaalialan liiton BITKOM:in puheenjohtajan kanssa.

Keskeiset teemat talousministerin mukaan

Talousministeri Gabriel näkee viisi teemaa keskeisinä teollisuus 4.0:ssa: teollisuuspoliittinen ulottuvuus, työllisyyspolitiikka, tietoturva, pienten ja keskisuurten yritysten asema, normit ja standardit.

Talousministeri on julkaissut teollisuus 4.0. ja digitaalista taloutta käsittelevien työryhmien keskustelun sysäykseksi pohja-asiakirjan, "Teollisuus 4.0. ja digitaalinen talous – impulsseja kasvulle, työllisyydelle ja innovaatiolle".  12.5.2015 julkaistu asiakirja esittelee trendejä, toimenpiteitä ja aloitteita, jotka koskevat talouden ja yhteiskunnan digitaalista muutosta. 

Takaisin ylös