Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Helsingforsprocessen för globalisering och demokrati

Helsinki-prosessi_tunnus

Helsingforsprocessen för globalisering och demokrati har pågått i tio år, sedan 2002, som ett initiativ till flerpartssamarbete för global styrning. Den centrala tanken bakom processen är att alla parter – regeringar, frivilligorganisationer, näringslivet, internationella organisationer, religiösa samfund, forskningsinstitutioner och massemedia – kan spela en avgörande roll i tankeprocessen för att lösa globala problem och göra så att globaliseringen gynnar alla.

Den globala styrningens framtid

I februari 2012, 10 år efter att processen inleddes, hölls en utvärderingskonferens i kulturcentret Hanaholmen i Finland. Flerpartssamarbete, en produkt av Helsingforsprocessen, är fortfarande ett fungerande instrument för lösningen av globala problem. Finlands utrikesministerium hoppas kunna fördjupa samarbetet inom processens kärnområden – styrning av den globala ekonomin och hållbar utveckling.

Helsingforsprocessens bloggportal har skapats för att underlätta utbytet av idéer och konkreta åtgärder om global ekonomisk styrning och hållbar utveckling.

Helsingforsprocessens bloggportal:
 

www.helsinkiprocess.fi 
 

Mera information:

pdfThe Helsinki Process +10 Conference Report - Future of Global Governance  (pdf 876 Kb)

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Sidansvarig Enheten för FN och allmänna globala frågor

Uppdaterat 17.5.2013

Takaisin ylös