Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Europeiska unionen

Principerna för Europeiska unionens verksamhet

Europeiska unionen styrs av rättsstatsprincipen. Detta innebär att allting som unionen företar sig bygger på de fördrag som godkänts av medlemsstaterna under frivilliga och demokratiska former.

Unionen har som mål att skydda unionens gemensamma värden, på alla sätt stärka unionens säkerhet, bevara freden och den internationella säkerheten, främja det internationella samarbetet och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Eurooppainformationen

Italian EU-puheenjohtajuus 2014
Takaisin ylös