Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

EU-ärenden i utrikesförvaltningen

Utrikesministeriets huvudbyggnad på Skatudden i Helsingfors. Foto: UMUtrikesministeriets huvudbyggnad på Skatudden i Helsingfors. Foto: UM

 

 

 

 


Utrikesministeriet ansvarar för beredningen och uppföljningen av EU-ärenden och för att fastslå Finlands ståndpunkter inom följande ämneshelheter:

 • EU:s yttre förbindelser, det vill säga den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, handelspolitik och utvecklingspolitik
 • den allmänna utvecklingen av EU tillsammans med statsrådets EU-sekretariat
 • EU-rätten och internationella avtal
 • EU:s utvidgning

Finlands tyngdpunkter i EU-frågor ur utrikesförvaltningens synvinkel

 • Att förstärka den europeiska utrikestjänsten.
  Finlands målsättning är att EU ska vara en global aktör som yttrar sig med en gemensam stämma i alla viktiga världspolitiska frågor.
  Suomen tavoitteena on, että EU on yhtenäinen globaali toimija. Kuva: UMFinlands målsättning är att EU ska vara en global aktör. Foto: UM
 • Att utveckla den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
  Finland strävar efter att EU:s interna och externa handlingsförmåga ska förstärkas. Utvecklingen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är en av tyngdpunkterna i Finlands EU-politik. Finland fortsätter att aktivt delta i krishanteringsoperationer.
 • Att utveckla och genomföra EU:s strategi för marknadstillträde.
  Finlands mål är att förstärka EU:s strategi för marknadstillträde, utveckla den handelspolitiska beredningen och påverkan angående unionens ståndpunkter.
 • Utvecklingssamarbetets effektivitet och resultat.
  I utvecklingspolitiken framhäver Finland konsekvens, biståndets kvalitet och resultat.
 • Att utveckla heltäckande relationer till Ryssland, till andra strategiska partner och till EU:s närområde.
  Finland stödjer Rysslands närmande till Europa och integrering i det internationella avtalssystemet.
 • Finland främjar aktivt den nordliga dimensionen och arktiska frågor i samarbete med EU, Ryssland, Norge, Island, Kanada och USA.
 • Finland strävar efter att intensifiera EU-samarbetet kring Östersjön, med syfte att skydda Östersjön och utveckla regionens ekonomi.

pdfRiktlinjer för Finlands politik beträffande EU:s östra partnerländer och Centralasien 2012 (pdf 181 Kb)

Takaisin ylös