Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Länder och regioner

Fotografier © Matti Porre

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands producerar bakgrundsfakta och aktuell information om olika länder. Förutom basfakta och länkar erbjuder webbplatsen värdefull information för resenärer och information om säkerhetsläget i länderna. Även beskickningarnas egna webbplatser erbjuder information om landet där de verkar.

 
Takaisin ylös