Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Vad avses med konsulära tjänster och vem kan man vända sig till?

De finländska beskickningarna handleder och hjälper mottagarna av konsulära tjänster att själva bevaka sina egna intressen. Beskickningarna hjälper också nödställda finländare i utlandet. 


Finlands ambassader, konsulat och honorärkonsulat hjälper finländare i de olika situationerna

Ambassader eller konsulat kan

 • hjälpa personer som insjuknat eller drabbats av en olycka eller ett brott för att de skall få den sjukvård eller annan hjälp som de är i omedelbart behov av
 • hjälpa till med att kontakta en nära anhörig om man har råkat i nöd eller berövats sin frihet
 • bevilja pass för hemresa, för att ersätta ett försvunnet, stulet, förstört eller föråldrat pass (Obs. honorärkonsulatet har inte rätt att bevilja pass) 
 • ge råd om hur man kan överföra pengar via en bank eller ett annat penningförmedlande företag
 • förmedla pengar för att hjälpa en nödställd person
 • kontakta försäkringsbolaget i sjukdoms- och dödsfall.

Ambassader eller konsulat (kan inte)

 • kan inte verka i strid med stationeringslandets lagstiftning
 • kan inte sköta uppgifter som ankommer på andra myndigheter
 • kan inte betala hotellräkningar, sjukhusräkningar eller andra räkningar och inte heller böter eller borgenssummor
 • kan inte betala utgifter och arvoden för advokat eller tolk
 • kan inte lämna säkerheter eller ingå betalningsförbindelser
 • kan inte verka som advokat eller som juridisk rådgivare
 • kan inte ingripa i ett rättsligt förfarande eller kräva att en dom skall ha ett visst innehåll
 • kan inte få den som sitter anhållen eller häktad frigiven.

Honorärkonsulat

 • Honorärkonsulat kan hjälpa en finsk finländare med att kontakta de lokala myndigheterna eller närmaste finska ambassad eller konsulat
 • Honorärkonsulat har endast begränsade möjligheter att hjälpa, de har t. ex. inte rätt att bevilja pass.


Om Finland inte har någon representation i landet

Om Finland inte har någon representation i landet, kan man få hjälp vid en nordisk beskickning, och utanför Europeiska unionen även vid de övriga EU-ländernas beskickningar.


Enheten för konsulära ärenden i utrikesministeriet

Enheten för konsulära ärenden i utrikesministeriet koordinerar konsulära tjänster och är kontaktbyrån för beskickningarna.


Varifrån kan du få beskickningars kontaktuppgifter i utlandet?

Kontaktuppgifterna till Finlands och de övriga nordiska ländernas och EU-ländernas beskickningar fås ur den lokala telefonkatalogen, av hotellen eller av landets myndigheter, på utrikesministeriets webbplats eller med mobiltjänster. Vid behov kan man även få uppgifterna per telefon av utrikesministeriet.

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 24.9.2014

Takaisin ylös