Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Mobilportal, Sms-tjänst och RSS-flöde

Den som reser kan få utrikesministeriets resemeddelanden och nyheter genom UM:s mobilportal, sms-tjänst eller beställa dem som sms eller RSS-flöde.

UM ~ Resande ~ Matkustaminen

Mobilportal

Via mobilportalen http://m.formin.fi/ kan du:

 • läsa detaljerade resemeddelanden som sammanställts av Finlands beskickningar i utlandet
 • söka kontaktuppgifter till närmaste beskickning och till utrikesministeriet
 • ge feedback om våra tjänster eller skicka frågor till oss.  

Obs.
Du kan nuförtiden göra reseanmälan på utrikesministeriets webbplats www.reseanmalan.fi. Vi rekommenderar att du gör en anmälan om du vet att du reser till ett riskfyllt område eller om du är osäker på resmålets säkerhet.

Sms-tjänst 

Tjänsterna för resenärer fungerar även per SMS. Du kan beställa resemeddelanden,   söka kontaktuppgifter eller göra en reseanmälan. Utrikesministeriet tar inte betalt för tjänsterna. Användaren betalar enbart det som operatören debiterar.

Hur du beställer resemeddelanden:

 • Du kan beställa korta lägesrapporter om säkerhetsläget i olika länder.
 • Skriv: RESA <landets namn> (exempel: RESA NEDERLÄNDERNA)   

  Fortlöpande beställning av resemeddelanden: 
  Skriv: BESTÄLL <landets namn> (exempel: BESTÄLL NEDERLÄNDERNA)
   
  Avbeställning (fortlöpande beställning):
  Skriv: AVBESTÄLL <landets namn> (exempel: AVBESTÄLL NEDERLÄNDERNA)

Hur du söker kontaktuppgifter:

 • Du kan söka kontaktuppgifter till finländska utlandsmyndigheter. 
 • Skriv: KONTAKT <landets namn> (exempel: KONTAKT NEDERLÄNDERNA)  

Hur du gör en reseanmälan:

 • Du kan göra en reseanmälan, vilket är särskilt viktigt om du reser på egen hand. Då är det lättare för utrikesministeriet eller beskickningen att nå dig och ditt ressällskap om en kris bryter ut.
 • Skriv: RESA samt resedatum och ytterligare uppgifter
  (exempel: RESA 3-25.1.2010 NEW YORK 3 PERS HOTEL HILTON)

Numret till sms-tjänsten:

 • Numret till sms-tjänsten är 16 358 och den fungerar i DNA:s, Elisas och TeliaSoneras abonnemang. Med andra abonnemang - även utländska - är numret +358 400 358 300.

Instruktioner  

Utrikesministeriets mobiltjänster – instruktion och presentation

pdfInstruktioner (PDF)

Alltid aktuell information som RSS-flöde

Utöver utrikesministeriets mobiltjänster kan du på utrikesministeriets webbsidor följa det mest aktuella materialet http://formin.finland.fi/aktuellt som RSS-flöde (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary).

Takaisin ylös