Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Följande ansvarsområden hör till uppgifter av avdelningen för externa ekonomiska relationer:

  • Europeiska gemenskapens handelspolitik
  • frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning
  • ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
  • ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
  • ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor
  • beredning, utvärdering och samordning av en allmän politik för främjande av export från Finland och internationalisering av företag
  • exportövervakning av produkter med dubbel användning och tillståndsärenden samt samordning av frågor som gäller exportövervakningen
  • främjande och skydd av finska investeringar
  • internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och författningsberedning när det gäller ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter
  • övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet.

 

Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Postadress:
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023 STATSRÅDET
Besöksadress:
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
Maringatan 22 A
00160 HELSINGFORS

Avdelningschef

Postadress:
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023 STATSRÅDET
Besöksadress:
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
Maringatan 22 A MKA3
00160 HELSINGFORS
E-post:
tuo-01@formin.fi
Markku Keinänen
tfn +358 295 351 460
Tarja Aarnio
tfn +358 295 351 897
Anne Ahonen
tfn +358 295 351096
Jonna Berghem
tfn +358 295 351227
Jukka Nikulainen
tfn +358 295 351719
E-post: arbetarna på utrikesministeriet har e-postadress av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Biträdande avdelningschef

Postadress:
Avdelningen för externa ekonomiska relationer

00023 STATSRÅDET
Besöksadress:
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto
PL 413
00023 VALTIONEUVOSTO
E-post:
tuo-02@formin.fi
Ilkka Saarinen
tfn +358 295 351131
E-post: arbetarna på utrikesministeriet har e-postadress av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Mer hos övriga utrikesförvaltningen

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 18.12.2012

Takaisin ylös