Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Följande ansvarsområden hör till uppgifter av avdelningen för externa ekonomiska relationer:

 • Europeiska gemenskapens handelspolitik
 • frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning
 • ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
 • ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor
 • beredning, utvärdering och samordning av en allmän politik för främjande av export från Finland och internationalisering av företag
 • exportövervakning av produkter med dubbel användning och tillståndsärenden samt samordning av frågor som gäller exportövervakningen
 • främjande och skydd av finska investeringar
 • internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och författningsberedning när det gäller ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter
 • övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet.

Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Postadress

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023STATSRÅDET
FINLAND

Faktureringsadress

PL 5785
01051 LASKUT
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 A
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 428
00023STATSRÅDET
FINLAND

Avdelningschef

Postadress

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023STATSRÅDET
FINLAND

Faktureringsadress

PL 5785
01051 LASKUT
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 A MKA3
00160 HELSINGFORS
FINLAND
E-post:

Personal

Markku Keinänen
 • Avdelningschef
 • tfn +358 295 351 460
Tarja Aarnio
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 295 351 897
Anne Ahonen
 • Ledande sakkunnig, strategiskt stöd för ledningen
 • tfn work +358 295 351096
Jonna Berghem
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 351227
Jukka Nikulainen
 • Tjänstemannasekreterare
 • tfn work +358 295 351719
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Biträdande avdelningschef

Faktureringsadress

PL 5785
01051 LASKUT
FINLAND

Postadress

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023STATSRÅDET
FINLAND

Postadress

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 A, MKA3
00160 HELSINGFORS
FINLAND
E-post:

Personal

Ilkka Saarinen
 • Biträdande avdelningschef
 • tfn work +358 295 351131
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 16.12.2014

Takaisin ylös