Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Bolivia

Poliittinen järjestelmä

Poliittinen järjestelmä

Bolivia on presidenttijohtoinen tasavalta, jonka perustuslaki on vuodelta 2009.

 

Toimeenpanovalta kuuluu tasavallan presidentille ja varapresidentille, lainsäädäntövalta kaksikamariselle parlamentille ja oikeudenpitovalta korkeimmalle oikeudelle.

 

Bolivia jakaantuu hallinnollisesti 9 departementtiin (departamentos), 112 provinssiin (provincias), 327 kuntaan (municipios) ja 327 alkuperäiskansojen maa-alueeseen (territorios). Departementteja johtavat alueelliset kuvernöörit sekä paikalliset hallitukset ja kuntia pormestarit (alcalde). 
 

Bolivian nykyinen presidentti on Evo Morales, joka sai vuoden 2009 vaaleissa 64,22 prosenttia äänistä. Boliviassa on kaksikamarinen parlamentti (senaatti ja edustajainhuone) jonka edustajien kausi on viisi vuotta. Parlamentissa on tällä hetkellä enemmistönä Evo Moralesin sosialistinen puolue MAS (Movimiento Al Socialismo).

 

Helmikuussa 2009 Boliviassa tuli voimaan uusi, kansanäänestyksellä hyväksytty perustuslaki, joka pyrkii parantamaan alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia lukuisilla uudistuksilla. Perustuslain mukaan Bolivia on monikulttuurinen maa (Estado Plurinacional de Bolivia), jossa on espanjan lisäksi 36 virallista kieltä ja uskonnonvapaus. Sekä valtiotason että paikallistason hallinnossa on käytettävä aina espanjaa ja vähintään yhtä alkuperäiskieltä toiminta-alueen mukaan.

 

Perustuslakiprosessissa ollaan luomassa kaksi rinnakkaista ja tasa-arvoista oikeusjärjestelmää – perinteinen kansallinen oikeuslaitos ja alkuperäiskansojen oikeuslaitos.

 

Poliittiset puolueet

 • Movimiento Al Socialismo (MAS) - suurin hallituspuolue, presidentin puolue, sosialistinen vasemmistopuolue
 • Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) - oikeistopuolue
 • Unidad Nacional (UN) - keskustaoikeisto
 • Alianza Social (AS) - keskustavasemmisto
 • Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
 • Movimiento Sin Miedo (MSM) - keskustaoikeisto
 • Verdes - vihreät
   

Valtionpäämies

Bolivian tasavallan presidentti on Juan Evo Morales Ayma (syntynyt vuonna 1959). Hän edustaa sosialistista vasemmistopuoluetta Movimiento Al Socialismo (MAS). Presidentti valitaan suorilla kansanvaaleilla. Toimikausi on viisi vuotta ja ehdolle voi asettua kerran uudelleen.

 

Virkakausi 22. tammikuuta 2010 - 22. tammikuuta 2015.

 

Aiempi virkakausi 22. tammikuuta 2006 - 22. tammikuuta 2010.

 

Varapresidentti Álvaro García Linera.

Parlamentti

Kaksikamarinen parlamentti, joka koostuu 36-jäsenisestä senaatista ja 130-jäsenisestä edustajainhuoneesta. Senaattiin valitaan neljä jäsentä jokaisesta yhdeksästä departementista. Edustajainhuoneen jäsenistä 70 valitaan suorilla vaaleilla, 53 puolueittain ja seitsemän erityisiltä alkuperäiskansojen alueilta. Toimeenpanovalta kuuluu presidentille, varapresidentille ja ministereille.

 

Kongressin kokoonpano kaudella 2010-2015:

 

 

Senaatti

Edustajainhuone

Movimiento al Socialismo

26

88

Plan Progreso para Bolivia-Convergencia nacional

10

37

Frente de Unidad Nacional

0

3

Alianza Social

0

2

Yhteensä

36

130

 

Vaalijärjestelmä

Bolivian vaalijärjestelmä muodostuu viidestä elimestä:

 • korkein vaalilautakunta (Tribunal Supremo Electoral)
 • departementtien vaalilautakunta (tribunales electrolares departamentales)
 • vaalivalamiehistö
 • vaalien tuomioistuin
 • vaalien valamiehistö ja vaalinotaarit.

 

Äänioikeus on kaikilla 18-vuotta täyttäneillä.

Hallitus

Moralesin tammikuussa 2010 nimittämässä hallituksessa on 20 ministeriä, joista puolet ovat naisia ja puolet miehiä. Heistä neljä on alkuperäiskansojen edustajia ja monet ovat entisiä kansalaisaktivisteja. Hallituksen toimintakausi on viisi vuotta. Päähallituspuolueena on Movimiento al Socialismo (MAS).


Tärkeimpiä ministereitä:

 • Ministro de la Presidencia (pääministeri): Oscar Coca Antezana
 • Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos (ulkoministeri): David Choquehuanca Céspedes
 • Ministro de Economía y Finanzas Públicas (talousministeri): Luis Alberto Arce Catacora
 • Ministro de Educación (opetusministeri): Roberto Aguilar
 • Ministra de Justicia (oikeusministeri): Nilda Copa Condori
 • Ministro de Defensa (puolustusministeri): Rubén Saavedra Soto
 • Ministra de Autonomía (autonomiaministeri): Carlos Romero
 • Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (asuntoministeri): Walter Delgadillo
 • Ministra de Trabajo, Empleo y Prev. Social (työministeri): Carmen Trujillo Cárdenas
 • Ministra de Medio Ambiente y Aguas (ympäristöministeri): Maria Esther Udaeta Velásquez
 • Ministro de Hidrocarburos y Energía (öljy- ja energiaministeri): Fernando Vincenti Vargas

Sisäpolitiikka

Vuonna 2005 Bolivian poliittinen skenaario muuttui, kun Evo Morales ja hänen edustamansa sosialistinen MAS-puolue (Movimiento al socialismo) nousivat valtaan. Morales oli jo kauan johtanut alkuperäiskansojen ja Keski-Boliviassa Cochabamban läänissä sijaitsevan Chaparén alueen kokaviljelijöiden liikettä. Vuonna 2006 hänestä tuli Bolivian ensimmäinen alkuperäiskansoja edustava presidentti.

 

Moralesin valtaannousu ja poliittiset sekä taloudelliset uudistukset eivät ole kuitenkaan miellyttäneet kaikkia bolivialaisia. Etenkin suurmaanomistajat idässä ja pohjoisessa ovat usein uhanneet nousta Moralesia vastaan. EU on toiminut eri kriisitilanteissa välittäjänä hallituksen ja opposition välillä.

 

Joulukuussa 2009 Morales valittiin uudestaan viiden vuoden valtakaudelle runsaalla 63 prosentin äänimäärällä. Vaalit osoittivat, että aiemmin Moralesin asemaa uhannut oppositio on nykyään hyvin heikko. Moralesin vaalivoitto edustaa myös harvinaisen tasapainoista jatkumoa maassa, jolla on kymmenien vallankumousten värittämä lähihistoria.

 

Moralesin MAS-puolueen politiikka on vahvasti sidottu alkuperäiskansojen identiteettiin ja arvoihin. Morales ajaa vahvasti alkuperäiskansojen oikeuksia ja hän on julistanut Bolivian monikansaisen valtion päämääräksi kommunitaarisen sosialismin, joka pyrkii kunnioittamaan alkuperäiskansojen kulttuuria ja perinteitä yhteiskunnallisessa rakennustyössä. Uudessa perustuslaissa oikeutetaankin alkuperäiskansat muun muassa harjoittamaan omaa poliittista, lainsäädännöllistä ja taloudellista järjestelmäänsä.

 

Morales ajaa myös vahvasti alkuperäiskansojen Äiti maa -teemaa, jonka mukaan äiti maa on ainut oikea luonnonvarojen omistaja. Oikeus sähköön ja veteen rinnastetaan ihmisoikeuksiin, eikä niitä voi myydä mikään yksityinen taho, vaan ne ovat valtion kauppatavaraa. Moralesin hallitus on pyrkinyt pitämään luonnonvarat ja energiatuotannon valtion hallinnassa.

 

MAS-puolue sai joulukuussa 2009 vakuuttavan enemmistön molempiin kongressin kamareihin, sekä senaattiin että alempaan edustajainhuoneeseen. Tämän myötä Morales voi määrittää lait koskien alkuperäiskansojen alueellista itsehallintoa ja tehdä keskeiset poliittiset nimitykset ilman vastustusta sekä mahdollisesti myös muuttaa perustuslakia siten, että hän voi jatkaa kolmannelle kaudelle. MAS:n sisällä alkuperäisväestön edustajien asema on selvästi vahvistunut ja heidän arvomaailmaansa voidaan pitää politiikan lähtökohtana.

 

Maassa on viime aikoina ollut useita sisäisiä konflikteja, joiden takana ovat olleet MAS:in sisäisiin tukijoukkoihin kuuluvia tahoja. Helmikuun 2011 mittauksissa Morales ylsi enää 32 prosentin kannatukseen. Kannatuksen arvioidaan laskeneen erityisesti Moralesin joulukuussa 2010 toteuttaman polttoaineiden hinnankorotuksen vuoksi, jonka presidentti joutui kovan vastustuksen ja väkivaltaisten protestien vuoksi kuitenkin perumaan. Hinnannousu ehti kuitenkin vaikuttaa kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden hintoihin ja aiheuttaa niukkuutta, mikä kasvatti kansan tyytymättömyyttä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Lima

Päivitetty 25.5.2011

Takaisin ylös