Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Bolivia

Poliittinen järjestelmä

Poliittinen järjestelmä

Bolivia on presidenttijohtoinen tasavalta, jonka perustuslaki on vuodelta 2009.

 

Toimeenpanovalta kuuluu tasavallan presidentille ja varapresidentille, lainsäädäntövalta kaksikamariselle parlamentille ja oikeudenpitovalta korkeimmalle oikeudelle.

 

Bolivia jakaantuu hallinnollisesti 9 departementtiin (departamentos), 112 provinssiin (provincias), 327 kuntaan (municipios) ja 327 alkuperäiskansojen maa-alueeseen (territorios). Departementteja johtavat alueelliset kuvernöörit sekä paikalliset hallitukset ja kuntia pormestarit (alcalde). 
 

Bolivian nykyinen presidentti on Evo Morales, joka valittiin toiselle kaudelle vuoden 2014 vaaleissa (yli 60 prosenttia äänistä). Boliviassa on kaksikamarinen parlamentti (senaatti ja edustajainhuone) jonka edustajien kausi on viisi vuotta. Parlamentissa on tällä hetkellä enemmistönä Evo Moralesin sosialistinen puolue MAS (Movimiento Al Socialismo).

 

Helmikuussa 2009 Boliviassa tuli voimaan uusi, kansanäänestyksellä hyväksytty perustuslaki, joka pyrkii parantamaan alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia lukuisilla uudistuksilla. Perustuslain mukaan Bolivia on monikulttuurinen maa (Estado Plurinacional de Bolivia), jossa on espanjan lisäksi 36 virallista kieltä ja uskonnonvapaus. Sekä valtiotason että paikallistason hallinnossa on käytettävä aina espanjaa ja vähintään yhtä alkuperäiskieltä toiminta-alueen mukaan.

 

Perustuslakiprosessissa ollaan luomassa kaksi rinnakkaista ja tasa-arvoista oikeusjärjestelmää – perinteinen kansallinen oikeuslaitos ja alkuperäiskansojen oikeuslaitos.

 

Poliittiset puolueet

 • Movimiento Al Socialismo (MAS) - suurin hallituspuolue, presidentin puolue, sosialistinen vasemmistopuolue
 • Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) - oikeistopuolue
 • Unidad Nacional (UN) - keskustaoikeisto
 • Alianza Social (AS) - keskustavasemmisto
 • Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
 • Movimiento Sin Miedo (MSM) - keskustaoikeisto
 • Verdes - vihreät
   

Valtionpäämies

Bolivian tasavallan presidentti on Juan Evo Morales Ayma (syntynyt vuonna 1959). Hän edustaa sosialistista vasemmistopuoluetta Movimiento Al Socialismo (MAS). Presidentti valitaan suorilla kansanvaaleilla. Presidentin toimikausi on viisi vuotta ja ehdolle voi asettua kerran uudelleen. Vuonna 2013 Bolivian korkein oikeus päätti sallia Moralesille kolmannen ehdokkuuden sillä perusteella, että uusi perustuslaki astui voimaan kesken hänen ensimmäisen presidenttikautensa.

 

Virkakausi 22. tammikuuta 2015 - 22. tammikuuta 2019.

 

Aiempi virkakausi 22. tammikuuta 2010 - 22. tammikuuta 2015.

 

Aiempi virkakausi 22. tammikuuta 2006 - 22. tammikuuta 2010.

 

Varapresidentti Álvaro García Linera.

Parlamentti

Kaksikamarinen parlamentti, joka koostuu 36-jäsenisestä senaatista ja 130-jäsenisestä edustajainhuoneesta. Senaattiin valitaan neljä jäsentä jokaisesta yhdeksästä departementista. Edustajainhuoneen jäsenistä 70 valitaan suorilla vaaleilla, 53 puolueittain ja seitsemän erityisiltä alkuperäiskansojen alueilta. Toimeenpanovalta kuuluu presidentille, varapresidentille ja ministereille.

 

Vaalijärjestelmä

Bolivian vaalijärjestelmä muodostuu viidestä elimestä:

 • korkein vaalilautakunta (Tribunal Supremo Electoral)
 • departementtien vaalilautakunta (tribunales electrolares departamentales)
 • vaalivalamiehistö
 • vaalien tuomioistuin
 • vaalien valamiehistö ja vaalinotaarit.

 

Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä.

Hallitus

Suurin osa Moralesin tammikuussa 2010 nimittämästä hallituksesta on vaihtunut kesken viisivuotisen toimikauden. Myös uusia ministeriöitä on perustettu. Päähallituspuolueena on Movimiento al Socialismo (MAS).

 

Sisäpolitiikka

Vuonna 2005 Bolivian poliittinen skenaario muuttui, kun Evo Morales ja hänen edustamansa sosialistinen MAS-puolue (Movimiento Al Socialismo) nousivat valtaan. Morales oli jo kauan johtanut alkuperäiskansojen ja Keski-Boliviassa Cochabamban läänissä sijaitsevan Chaparén alueen kokaviljelijöiden liikettä. Vuonna 2006 hänestä tuli Bolivian ensimmäinen alkuperäiskansoja edustava presidentti.

 

Moralesin valtaannousu ja poliittiset sekä taloudelliset uudistukset eivät ole kuitenkaan miellyttäneet kaikkia bolivialaisia. Etenkin suurmaanomistajat idässä ja pohjoisessa ovat usein uhanneet nousta Moralesia vastaan. EU on toiminut eri kriisitilanteissa välittäjänä hallituksen ja opposition välillä.

 

Vuosina 2009 ja 2014 Morales valittiin uudelleen viiden vuoden valtakaudelle yli 60 prosentin äänimäärällä. Vaalit osoittivat, että aiemmin Moralesin asemaa uhannut oppositio on nykyään hyvin heikko. Moralesin vaalivoitot edustavat myös harvinaisen tasapainoista jatkumoa maassa, jolla on kymmenien vallankumousten värittämä lähihistoria.

 

Moralesin MAS-puolueen politiikka on vahvasti sidottu alkuperäiskansojen identiteettiin ja arvoihin. Morales ajaa vahvasti alkuperäiskansojen oikeuksia ja hän on julistanut Bolivian monikansaisen valtion päämääräksi kommunitaarisen sosialismin, joka pyrkii kunnioittamaan alkuperäiskansojen kulttuuria ja perinteitä yhteiskunnallisessa rakennustyössä. Uudessa perustuslaissa oikeutetaankin alkuperäiskansat muun muassa harjoittamaan omaa poliittista, lainsäädännöllistä ja taloudellista järjestelmäänsä.

 

Morales ajaa myös vahvasti alkuperäiskansojen Äiti maa -teemaa, jonka mukaan äiti maa on ainut oikea luonnonvarojen omistaja. Oikeus sähköön ja veteen rinnastetaan ihmisoikeuksiin, eikä niitä voi myydä mikään yksityinen taho, vaan ne ovat valtion kauppatavaraa. Moralesin hallitus on pyrkinyt pitämään luonnonvarat ja energiatuotannon valtion hallinnassa.

 

MAS-puolue sai joulukuussa 2009 vakuuttavan enemmistön molempiin kongressin kamareihin, sekä senaattiin että alempaan edustajainhuoneeseen. Tämän myötä Morales on pystynyt määrittämään lait koskien alkuperäiskansojen alueellista itsehallintoa, tekemään keskeiset poliittiset nimitykset ilman vastustusta sekä ajamaan läpi perustuslain tulkinnan, jonka mukaan hän on oikeutettu jatkamaan kolmannelle kaudelle.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Lima

Päivitetty 7.1.2015

Takaisin ylös