Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Människorättskonventioner och rapporter

Internationella och regionala organisationerPojken med traktor

Till internationella och regionala organisationers centrala uppgifter hör ofta att säkerställa medborgarnas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Dessa rättigheter har formulerats i och de främjas genom internationella och regionala människorättskonventioner som organisationernas medlemsstater har åtagit sig att följa.

De viktigaste människorättskonventionerna har förhandlats fram inom Förenta Nationerna (FN) och Europarådet (ER). Också många andra konventioner innehåller element av mänskliga rättigheter och många andra internationella och regionala organisationer har människorättskonventioner, även om de inte har godkänts i samma utsträckning.

Människorättskonventioner

I FN:s konventionssystem finns det sju konventioner som klassas som människorättskonventioner och sex tillhörande protokoll. I Europarådets system finns det fyra egentliga människorättskonventioner.

Takaisin ylös