Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finnfund

Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab, Finnfund, finansierar ansvarsfull privat affärsverksamhet i utvecklingsländer och i länder som håller på att övergå till marknadsekonomi.

Finnfund är självförsörjande och riktar sina investeringar till lönsamma projekt på utmanande marknader där det är svårt att få kommersiell finansiering.

Målet är att främja ekonomisk och social utveckling i målländerna.

Tanzanisk såg. Foto: Milma Kettunen.Finnfund finansierar bland annat ett skogsplanteringsföretag som producerar virke på ett hållbart sätt till de lokala marknaderna i östra och södra Afrika. Foto: Milma Kettunen

Finnfund samarbetar med finländska och utländska företag, investerare och finansiärer. Investeringarna kan göras i form av aktiekapitalets ökning med det egna kapitalet, långfristiga investeringslån eller mezzaninkapital.

Finnfund ägs av finska staten (91,5 procent), Finnvera (8,4 procent) och Finlands Näringsliv EK (0,1 procent).

Detta dokument

På andra webbplatser

Takaisin ylös