Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utrikes- och säkerhetspolitik i internationella organisationer

I utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden deltar Finland i Europarådets (ER), Organisationens för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Förenta Nationernas (FN) samt Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato) fredsbevarande arbete.

Bilder ur OSSE:s, Försvarsmaktens och Europarådets arkiv (utrikesministeriet 2009)

Europarådet (ER)

Europarådet (ER) är betydelsefullt ur utrikes- och säkerhetspolitisk aspekt eftersom dess agerande kan förebygga och avstyra kriser. Rådets grundtanke är att en demokratisk rättsstat som respekterar de mänskliga rättigheterna är stabil och förmögen att lösa också svåra konflikter utan att drivas till kriser och krig. Finland vill utveckla Europarådet till en organisation som omfattar hela Europa och som står i nära samarbetsförhållande till Europeiska unionen och OSSE. Idag har Europarådet 47 medlemsländer.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Finland har varit medlem i OSSE och dess föregångare KSSE (Konferensen för säkerhet och samarbete i Europa) ända från början. Finland undertecknade Helsingforsavtalets slutakt år 1975 tillsammans med 34 andra stater. I sin nuvarande form är OSSE en av världens största regionala säkerhetsorganisationer.  I OSSE deltar sammanlagt 57 länder.

Förenta Nationerna (FN)

Finland blev medlem i Förenta Nationerna (FN) år 1955. FN är det mest centrala instrumentet för Finlands multilaterala samarbete. Som medlem i FN har Finland förbundit sig att upprätthålla internationell fred och säkerhet och lösa tvister på fredlig väg. Idag har Förenta Nationerna (FN) 192 medlemsländer. 

Natos fredspartnerskapssamarbete (Partnership for Peace, PfP)

Finland anslöt sig till Natos program för fredspartnerskap (Partnership for Peace, PfP) år 1994 och dess så kallade Planning and Reviewprocess (PARP) år 1995. Euroatlantiska partnerskapsrådet (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC) som grundades år 1997 är styrande organ för PfP-funktionerna och fungerar som politiskt samrådsforum. Alla Natos medlemmar och fredspartners är medlemmar av EAPC, dvs. totalt 60 länder.

Kosovo: Paradmönstringar i Ollin Platta (Foto: Försvarsmakten /Toni Sundell)Kosovo: Paradmönstringar i Ollin Platta (Foto: Försvarsmakten /Toni Sundell)

 

 

 

Takaisin ylös