Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kriisitilanne ja siihen varautuminen

Kun matkustuspäätöstä harkitaan, on hyvä miettiä matkakohteen turvallisuutta. Tietoa päätöksen tueksi saa edustustojen verkkosivuilta ja matkustustiedotteista. Kriisit voivat olla kuitenkin yllättäviä. Jotta edustusto voi avustaa kriisitilanteessa, kannattaa tehdä matkustusilmoitus.

Kohdemaan viranomaisten vastuu kriisitilanteissa

Lähtökohtaisesti kohdemaan viranomaiset ovat kansainvälisen oikeuden mukaisesti vastuussa paitsi omien kansalaistensa myös alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta. Matkailijan pitääkin ensisijaisesti seurata ja noudattaa kohdemaan viranomaisten ohjeita.

Kohdemaan kyky huolehtia omien asukkaidensa tai ulkomaalaisten turvallisuudesta voi kuitenkin eri syistä olla rajoittunut.

Matkanjärjestäjät avustavat valmismatkalla olevia

Matkanjärjestäjällä on avustusvelvollisuus matkustajaa kohtaan. Valmismatkalain mukaisesti matkanjärjestäjä on ensi kädessä vastuussa matkustajien sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä sekä rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Omatoimimatkailijat ja muut valmismatkalain piiriin kuulumattomat matkustajat vastaavat itse omista matkapäätöksistään ja matkalla sattuvien onnettomuuksien kustannuksista. Matkavakuutus on hyvä olla voimassa. 

Ulkoministeriön tehtävä kriisitilanteissa

Valtioneuvoston ohjesäännön (VNOS 13§) mukaisesti ulkoministeriölle kuuluu suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut viranomaispalvelut ulkomailla.

Kriisitilanteeksi voidaan lukea esimerkiksi tapauksia, joissa on huomattava suomalaisten turvallisuutta ulkomailla uhkaava vaara: suuronnettomuus, luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus, poliittiset levottomuudet, sisäiset väestöryhmien väliset yhteenotot tai sotatila. Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvinkin nopeasti. Kriisitilanteissa toimitaan yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa.

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamat palvelut kriisitilanteissa perustuvat konsulipalvelulakiin (498/1999), jossa luetellaan ne palvelut, joita Suomen edustustot ulkomailla voivat antaa suomalaisille.

Suomen edustuston tehtävä kriisitilanteissa

Suomen edustusto on velvollinen avustamaan kriisitilanteissa suomalaisia ulkomailla. Kriisitilanteessa edustuston mahdollisuudet avustaa suomalaisia voivat olla rajalliset. Tällöin edustusto auttaa mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan.

Edustuston avustamistoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja terveyden suojaamisen. Omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin.

Matkustusilmoitus

Edustusto pyrkii ottamaan yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin sellaisissa kriisitilanteissa, jotka edellyttävät toimenpiteitä kuten siirtymistä turvallisemmalle alueelle. Matkailijan kannattaa myös itse ottaa yhteyttä edustustoon, jos havaitsee matkakohteessaan jotain kriisiin viittaavaa.

Edustusto voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä edellyttää. Evakuointi on aina vapaaehtoista ja tapahtuu evakuoitavan omalla kustannuksella. Hitaasti kehittyvässä kriisissä alueelta kannattaa poistua omatoimisesti, kun normaalit liikenneyhteydet vielä toimivat.

Edustusto avustaa myös välttämättömässä yhteydenpidossa matkailijan ja hänen kotimaassa olevan omaisensa välillä sekä välittää ulkoministeriölle tietoa kriisialueella olevista suomalaisista sekä kriisitilanteen kehittymisestä.

Maakohtaista tietoa

Maakohtaista tietoa löytyy edustustojen verkkosivuilta ja matkustustiedotteista. Lisätietoa kohteesta saa myös muiden maiden kansalaisilleen laatimista matkustustiedotteista ja matkanjärjestäjiltä.

Takaisin ylös