Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Nordiska samarbetet www.norden.org - de nordiska ländernas officiella samarbeteTrumfkorten i den globala konkurrensen är:

  • den nordiska anpassningsförmågan
  • välfärdsproduktionen
  • samarbetet samt
  • stabiliteten och
  • tryggheten.

Idag omfattar det nästan alla olika politiska områden, från skattefrågor och säkerhetsfrågor till kulturfrågor.

Nordiska modellen bygger till största delen på en tradition av levande rättsstatprinciper, aktiva folkrörelser och medborgarorganisationer, yttrandefrihet, jämställdhet, solidaritet och närhet till naturen. Dessa element kombinerade med flit och företagsamhet skapar ett samfund som stärker produktiviteten och tryggheten samt ger balans i förhållandet mellan individen och samhället.Nordiska flaggår

Ett trettiotal nordiska institutioner stöds av det nordiska samarbetet. På senaste tiden har även de baltiska staterna och nordvästra Ryssland i allt högre grad inkluderats i samarbetet.

Det nordiska samarbetet har över 60 år på nacken sedan Nordiska rådets grundande år 1952. Under årens lopp har samarbetet utvecklats och genomgått strukturförändringar, samt effektiverats.

pdfÅrsberättelse för det nordisk samarbetet 2013 (Pdf, 2 265 kb)

pdfÅrsredovisning för det nordiska samarbetet 2012 (Pdf 836 kb)

pdfÅrsberättelse om det nordiska samarbetet 2011 (Pdf, 1308  kb)

pdfÅrsberättelse om det nordiska samarbetet 2010 (Pdf, 1636 kb)

pdfÅrsberättelse om det nordiska samarbetet 2009 (Pdf, 653 kb)

pdfRaport Ungdomen utmanar Norden (Pdf, 243 kb)

Takaisin ylös