Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Reseanmälan

Anvisning om hur man gör en reseanmälanDe som reser eller flyttar utomlands, särskilt till riskfyllda regioner, kan göra en frivillig reseanmälan till utrikesministeriet eller till en finländsk representation.

Att göra en reseanmälan innebär att man ger

  • sina personuppgifter
  • kontaktuppgifter för resan
  • andra uppgifter om resan

till ministeriet i händelse av nödsituationer och krissituationer.

Reseanmälan med internet

www.reseanmalan.fi

www.matkustusilmoitus.fi

Instruktioner

Reseanmälan som textmeddelande

1) Skriv ett textmeddelande på din mobiltelefon:

RESA avresedatum-returdatum resmål ytterligare uppgifter (datum anges i formen dd.mm.åååå. Om till exempel året utelämnas, antas det gälla det innevarande året).

Obs. Om du under samma resa besöker flera länder ska du göra en skild reseanmälan för varje land.

Exempel: RESA 01.02.-09.03.2010 zimbabwe harare 3 pers kontakt zim diamonds group

  • Enligt exemplet reser 3 personer till Harare i Zimbabwe och är där 01.02.-09.03.2010. De kan nås på sitt hotell Zim Diamonds Group.

2) Sänd meddelandet till numret 16358. (DNA, Elisa och TeliaSonera ) eller +358 400 358 300 (utländska och andra anslutningar).

3) Du får ett svarsmeddelande om att din anmälan är mottagen.

Anvisning om hur man meddelar uppgifter i en krissituation

I en krissituation kan man anmäla sina kontaktuppgifter till en e-postadress som publiceras på utrikesministeriets webbsidor. På webbsidorna ges också information om krisen och direktiv. En blankett aktiveras på vilken man kan anmäla om personer som man inte har kunnat nå efter att krisen brutit ut.

Mobiltjänsterna finns också tillgängliga i krissituationer men näten kan överbelastas så att kontakten inte fungerar.

Behandling av personuppgifter i en krissituation

De finländska beskickningarna upprätthåller ett personregister för att få kontakt med finska medborgare om säkerhetsläget så kräver.

I en krissituation aktiveras en blankett på utrikesministeriets webbsidor, där man kan göra anmälan om personer som man inte har kunnat nå efter att krisen utbrutit.

Finlands utlandsbeskickningar och konsulat hjälper nödställda finländare i utlandet.

pdfBroschyr: Konsulära tjänster för resande (PDF)

Det är helt frivilligt att göra en reseanmälan

De personliga uppgifter som ges överlämnas aldrig till någon annan än nödvändiga myndigheter. Lagringen av uppgifterna grundar sig på lagen om konsulära tjänster.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser till riskfyllda länder eller som reser på egen hand gör en reseanmälan. Också finländare som är permanent bosatta utomlands kan göra en reseanmälan. De finländska beskickningarna får inte uppgifter ur befolkningsregistret om personer som flyttar utomlands. 

Lagen om konsulära tjänster: Förandet av register och dess ändamål 

När man behandlar personuppgifter i en krissituation följer man lagen om konsulära tjänster (lagen om konsulära tjänster 498/1999/11 kapitlet 36 §).

  • Förandet av register och dess ändamål (36 §)

    "Beskickningen kan föra ett personregister, om det är nödvändigt för skötseln av de uppdrag som gäller personlig säkerhet och som avses i 4 kap. Beskickningen beslutar om upprättandet av registret. På beskickningens personregister tillämpas lagstiftningen om skydd av personuppgifter, om inte något annat bestäms i denna lag."

Takaisin ylös