Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utrikesministeriets logo

Logotyp

 

Utrikesministeriets logo pryds av det traditionella lejonet med en jordglob, det vill säga utrikesministeriets verksamhetsfält, i bakgrunden. Utrikesministeriet och dess nätverk av beskickningar representerar Finland i världen.

"Engels gula färg" i logotypen syftar även på de värdefulla byggnaderna i Sjöekipaget och på Riddaregatan, där utrikesministeriet inledde sin verksamhet år 1918. Jordgloben och dess gula bård utgör en helhet som symboliserar stabilitet och pålitlighet. På så sätt vill utrikesministeriet uttrycka sin uppgift att vara finländarnas pålitliga partner ute i världen.

Webbadressen formin.finland.fi, som omger jordgloben, framhäver utrikesministeriets serviceinriktade roll och direkta växelverkan med medborgare och samarbetspartner. Webbplatsen syftar till att täcka utrikesförvaltningens hela verksamhetsfält.

Webbadressen som tillfogats logotypen är också en internationell symbol för det finländska utrikesministeriets vilja och förmåga att vara lättillgänglig.

Logotyper avsedda för samarbetspartners bruk

Utrikesministeriets s.k. Tunnuspankki (logobank) har förnyats och heter nu Mediabank. Om man vill använda Mediabanken måste man registrera sig och skapa ett användarnamn på adressen mediabank.finland.fi. Man kommer in på Mediabanken genast när registreringen är godkänd och man fått ett lösenord. Användarnamn beviljas till personer utanför utrikesförvaltningen från fall till fall. Motiveringar för att ett användarnamn ska beviljas kan skickas per e-post till mediapankki.um@formin.fi. På den adressen kan man också be om ytterligare information.

Av logotypen finns original i CMYK-färger och svartvitt för att användas i tryck och utskrift. EPS-filerna kan öppnas till exempel med programmen FreeHand, Adobe Illustrator och CorelDraw. EPS-filerna öppnas säkrast korrekt med programmet FreeHand, som de ursprungligen är gjorda med.

pdf  Grafisk profilmanual (PDF 3,74 Mbyte)

Finsk-/svenskspråkig logotyp med bård

Logotyp med bård

 

 

Finsk-/svenskspråkig logotyp utan bård

Finsk-/svenskspråkig logotyp utan bård

 

 

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för kontorstjänster

Uppdaterat 1.3.2012

Takaisin ylös