Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Yleiskatsaus tuontisuojainstrumentteihin

Maailman kauppajärjestö WTO:n säännöt mahdollistavat epäreiluun kaupankäyntiin puuttumisen kaupan tuontisuojainstrumenttien avulla. Näitä instrumentteja ovat polkumyynti- ja tasoitustullit sekä suojatoimet.

Kokonaisuudessaan tuontisuojainstrumenttien kauppavaikutukset jäävät vähäisiksi ottaen huomioon, että ne kohdistuvat alle prosenttiin yhteisön tuonnista. Yksittäisille yrityksille tullien asettamisella saattaa kuitenkin olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Yleiskatsauksen tarkoituksena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden tietoa tuontisuojainstrumenteista, erityisesti polkumyyntitoimesta, joka on yleisimmin hyödynnetty instrumentti. Katsauksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi Euroopan yhteisön käytäntöjä muun muassa polkumyyntitutkintaan liittyvistä prosesseista.

Yksittäisistä EY:n tai kolmansien maiden polkumyynti-, tasoitustulli- tai suojatoimitapauksista saa lisää tietoa ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston markkinoillepääsyasioiden yksiköstä.

pdfYleiskatsaus kauppapoliittisiin tuontisuojainstrumentteihin (PDF)

Tämän sivun sisällöstä vastaa Markkinoillepääsyasioiden yksikkö

Päivitetty 6.3.2009

Takaisin ylös