Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Problem på resan?

Också på resan bär du själv i första hand ansvaret för dig själv och din egendom. Följ därför guidens, de lokala myndigheternas, försäkringsbolagets och utrikesministeriets anvisningar.


Kontakta ditt försäkringsbolag om en olycka inträffar.

På paketresor får du hjälp av

 • researrangörens personal
 • försäkringsbolaget
 • den lokala finländska beskickningen.

Om ditt resgods skadas får du hjälp från transportörens kontor.

Utrikesministeriet och beskickningarna erbjuder konsulära tjänster i nödsituationer. Finländska researrangörer har en skyldighet att bistå enligt lagen om paketresor.


Researrangörens tjänster

Paketresearrangörens lokala representanter hjälper vid behov (om du insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller ska utreda en skada).

Om researrangörstjänster inte ingår i paketresan kan du kontakta arrangörens representant. Om researrangören inte har någon representant på resmålet eller i närheten kan du kontakta arrangörens kontor i Finland eller Finlands beskickning.


De finländska beskickningarnas tjänster

Utrikesministeriet och de finländska utlandsmyndigheterna bistår finländare och i Finland stadigvarande bosatta utlänningar som behöver råd och hjälp ute i världen

 • vid skador
 • i passfrågor
 • konsulära ärenden eller i eventuella krissituationer.

Utgångspunkten är att hjälpa resenären att hjälpa sig själv. Beskickningarna berättar till exempel hur det går att överföra pengar via en bank eller ett annat penninginstitut från Finland till resmålet. I sista hand kan beskickningen förmedla pengar för hemresan till Finland via utrikesministeriet till exempel från resenärens eget konto eller om någon annan satt in pengarna.

Om Finland inte har någon beskickning på resmålet kan du vända dig till en annan nordisk beskickning, och utanför EU också till ett annat EU-lands beskickning.

Om din resehandling försvinner eller blir stulen ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få en kopia av anmälan. Den finländska beskickningen kan utfärda ett tillfälligt pass för hemresan ("valid only for return to Finland/annat hemland"). Om Finland inte har någon representation i landet kan EU-medborgare få en provisorisk resehandling (ETD) från ett annat EU-lands beskickning.

Om du insjuknar eller får uppgifter om att en finländare omkommit, kontakta researrangören eller beskickningen som ger dig praktiska råd.

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden i Helsingfors vidtar de åtgärder som krävs i hemlandet.

pdfBroschyren Konsulära tjänster för resande (PDF)


Krissituationer

Krissituationer är till exempel

 • naturkatastrofer
 • stora olyckor
 • politiska oroligheter
 • krig och väpnade konflikter
 • stora epidemier.

Enligt folkrätten ansvarar de lokala myndigheterna också för utlänningar som befinner sig i landet. Följ därför de lokala myndigheternas anvisningar.

Besök den lokala finländska beskickningens webbplats, där du kan hitta handlingsplaner för krissituationer.

Researrangören kan i krissituationen

 • ställa in
 • avbryta resan
 • föra resenären till ett tryggare område.

Om researrangörstjänster inte ingår i resan kan du kontakta den närmaste finländska beskickningen.

För att vi ska kunna kontakta dig om en kris bryter ut är det viktigt att du anmäler dig till den lokala finländska representationen om du inte gjort en reseanmälan före resan. 

Takaisin ylös