Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ihmisoikeudet kehitys-, turvallisuus- ja kauppapolitiikassa

Valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan ja toimeenpanemaan ihmisoikeuksia kaikilla elämänalueilla. Ihmisoikeuksien huomioimista yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilla kutsutaan ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseksi. Suomen kaltaisten valtioiden ohella myös esimerkiksi YK pyrkii valtavirtaistamaan ihmisoikeudet kaikkeen toimintaansa.

Tässä osiossa pureudutaan neljään Suomelle keskeiseen teemaan ja esitellään kuinka Suomi lähestyy näitä aiheita ihmisoikeuslähtöisesti:

  • kestävä kehitys,
  • kriisinhallinta,
  • ihmiskauppa ja
  • kauppapolitiikka.

Lisätietoa muista Suomelle tärkeistä teemoista löytyy vuoden 2009 ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö

Päivitetty 28.12.2011

Takaisin ylös