Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ihmisoikeuspolitiikka kansainvälisissä järjestöissä

Suomi edistää ihmisoikeuksia myös kansainvälisissä järjestöissä tapahtuvan toiminnan kautta.

Keskeisiä kansainvälisiä ihmisoikeusfoorumeita ovat

  • Yhdistyneet kansakunnat (YK)
  • Euroopan neuvosto (EN)
  • Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ)

Euroopan unioni pyrkii esiintymään näillä foorumeilla yhtenäisesti, joten myös Suomi vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä keskeisesti juuri Euroopan unionin kautta. Monenkeskiset järjestöt tarjoavat mahdollisuuden valtioiden väliseen ihmisoikeusdialogiin ja -yhteistyöhön. Suomi tukee kansalaisyhteiskunnan osallistumista ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun kansainvälisillä areenoilla.

Toimiessaan kansainvälisissä järjestöissä Suomi osallistuu kansainvälisen ja eurooppalaisen ihmisoikeusnormiston kehittämiseen esimerkiksi sopimusten ja päätöslauselma-aloitteiden muodossa. Kansainvälisillä foorumeilla voidaan myös nostaa esiin ajankohtaisia tai aiemmin vähemmälle huomiolle jääneitä ihmisoikeuskysymyksiä. Lisäksi kansainvälisten järjestöjen piirissä luodaan erilaisia käytäntöjä ja mekanismeja, jotka tukevat ihmisoikeuksien edistämistä, ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa sekä ihmisoikeuksien toteutumisen ja ihmisoikeusloukkausten valvontaa. 

Takaisin ylös