Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Publikationer, rapporter, redogörelser och publicerad forskning 

Publikationer

Finlands utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter

pdfFinlands utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter (PDF)

 pdfBilaga - Finlands utrikesförvaltningens handlingsprogram för mänskliga rättigheter 2013-2015

Handbok i Europeiska unionens krishanteringsarbete

pdfHuman Rights and Crisis Management handbook (PDF, 713 kb)

Rekommendationer från Europeiska unionens råd

pdfMinisterkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna om åtgärder för att motverka diskriminering som har samband med sexuell läggning eller könsidentitet (PDF, 118 kb, översättningen av regeringskansliet.se)

Finlands målsättningar för att främja den europeiska politiken avseende romer

pdfThe Objectives of Finland Policy On Roma. Finland´s Handbook on the European Policy on Roma. Working group report - Part I Recommendations Of the working Group. (PDF 379kt)

rtfObjectives of Finland for Advancing the European Policy on Roma (RTF, 370 kb)

Rapporter

Universell periodisk granskning (Universal Periodic Review - UPR)

pdfFinlands frivilliga lägesöversikt om genomförandet av UPR-rekommendationerna 2010 (på finska) (PDF, 114 kb)

pdfFN:s råd för mänskliga rättigheter, periodisk granskning, Finlands rapport, februari 2008(PDF, 106 kb)

pdfUniversal periodic review by the United Nations Human Rights Council Report by Finland February 2008 (PDF, 116 kb)

Redogörelser

Regeringens redogörelse över politiken för de mänskliga rättigheterna

Regeringen i Finland ger varje valperiod riksdagens utrikesutskott en redogörelse över Finlands politik för de mänskliga rättigheterna.

pdf Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 (PDF, 755 kb)

pdf Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 (PDF, 659 Kt)

pdfStatsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna 2009(PDF, 726 kb)

pdfGovernment report to Parliament on the human rights policy of Finland 2009 (PDF, 941 kb)

pdfValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009(PDF, 662 kb)  

2004

pdfStatsrådets redogörelse för de mänskliga rättigheterna 2004 (PDF, 669 kb)

pdfGovernment report to Parliament on the human rights policy of Finland 2004 (PDF, 454 kb)

pdfSelonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2004 (PDF, 648 kb)

Handlingsplaner

Finlands handlingsplan mot människohandel 2005

rtfHandlingsplan mot människohandeln 2005 (RTF, 619 kb)

pdfNational Plan of Action against Trafficking in Human Beings 2005 (PDF, 287 kb)

pdfIhmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma 2005 (PDF, 633 kb)

pdfHandlingsplan mot människohandel: arbetsgruppens förslag till effektivare nationella åtgärder mot människohandel i Finland, överlåtelsebrev till statsrådet (på finska) (PDF, 270 kb)

Takaisin ylös