Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands honorärkonsuler i utlandet

Finlands honorärkonsuler i utlandet har traditionellt hört till vårt lands utrikesrepresentation. Skapandet av ett nätverk av honorärkonsuler inleddes genast efter att Finland blev självständigt.

Honorärkonsulerna bevakar Finlands och finländska medborgares rättigheter och intressen i utlandet tillsammans med Finlands beskickningar. Honorärkonsulerna kan ge råd och hjälpa finländare och i Finland permanent bosatta utlänningar som befinner sig tillfälligt i utlandet och som råkat i nöd, till exempel att komma i kontakt med lokala myndigheter, närmaste finska ambassad eller konsulat.

Honorärkonsulerna främjar även de ekonomiska och kulturella relationerna mellan Finland och stationeringslandet i samarbete med beskickningarna och deltar i att förstärka varumärket Finland. Honorärkonsulerna kan ge råd till finska företag till exempel om erhållandet av information om den lokala företagskulturen eller hjälpa till att hitta samarbetspartners.

Enligt internationell praxis har Finland fyra olika grader av honorärkonsuler: honorär generalkonsul, honorärkonsul, honorär vicekonsul och konsularagent.  Honorärkonsulerna behöver inte vara finska medborgare. De har en betydande ställning i samhället och sköter sitt uppdrag som bisyssla utan lön.

Honorärkonsulernas kontaktuppgifter finns under rubriken Finlands beskickningar landsvis om Finland i landet i fråga har en eller flera honorärkonsuler.

Detta dokument

På vår webbplats

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 15.8.2014

Takaisin ylös