Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ulkovaltojen edustautuminen Suomessa / Helsinki Diplomatic List

  Ulkovallat ovat edustettuina Suomessa pääasiassa kolmella tavalla. Ulkovaltojen suurlähetystöt hoitavat laaja-alaisesti kyseisen maan suhteita Suomeen, lähetetyn virkamiehen johtamat konsulaatit ja kunniakonsulaatit täydentävät ulkovallan edustustoverkkoa usein pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suomessa toimii lisäksi viisi kansainvälistä järjestöä, jotka hoitavat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia erityistehtäviä.

  Helsingissä on 62 ulkovallan suurlähetystöä. Helsingissä työskentelee noin 400 ulkomaista diplomaattia ja muuta lähetettyä hallinnollista ja avustavaa henkilökuntaa on noin 450 henkilöä. Lisäksi suurlähetystöissä työskentelee Suomesta palkattua henkilökuntaa. Henkilöstömäärältään suurimmat lähetystöt on Venäjällä, Yhdysvalloilla ja Kiinalla.

  Kahden maan konsuliedustustot täydentävät suurlähetystöjensä palveluja ja toimintaa: Venäjän pääkonsulaatti Turussa ja konsulaatti Maarianhaminassa sekä Ruotsin pääkonsulaatti Maarianhaminassa.

  Kaikilla mailla ei ole Suomessa suurlähetystöä, vaan toimintaa hoidetaan jonkun toisen maan pääkaupungista käsin, tavallisimmin Tukholmasta tai Lontoosta. Näitä niin sanottuja sivuakkreditointeja on lähes sadalla maalla.

  Helsingissä toimii lisäksi kolme Euroopan unionin toimielinten edustustoa. EU:n toiminta Suomessa on viime vuosina vahvistunut, kun vuonna 2007 toimintansa aloitti EU:n erillisvirasto, Euroopan kemikaalivirasto, jonka palveluksessa on yli 500 henkilöä.

  Tämä dokumentti

  Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

  Tämän sivun sisällöstä vastaa Protokollapalvelut

  Päivitetty 25.9.2014

  Takaisin ylös