Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Euroopan unionin ulkosuhdehallinto

Euroopan unioni on nyt entistä tehokkaampi, yhtenäisempi ja näkyvämpi toimija. Kuva: EUEuroopan unioni on nyt entistä tehokkaampi, yhtenäisempi ja näkyvämpi toimija. Kuva: EU

Ulkosuhdehallinnon tavoitteena on parantaa EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä muodostaa EU:n ulkosuhteiden hoidolle pysyvä rakenne.
Ulkosuhdehallinto koostuu Brysselissä sijaitsevasta päämajasta sekä kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä sijaitsevista Euroopan unionin edustustoista. EEAS avustaa ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisessa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamisessa.

Euroopan ulkosuhdehallinto (European External Action Service, EEAS) aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Ulkosuhdehallintoon yhdistettiin EU-komission virkamieskuntaa, Eurooppa-neuvoston sihteeristöä sekä jäsenmaiden lähettämiä virkamiehiä ja asiantuntijoita.

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Korkea edustaja johtaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän osallistuu ehdotuksillaan politiikan muotoiluun ja sen toteuttamiseen jäsenmaiden valtuuttamana. Korkea edustaja johtaa myös EU-maiden ulkoministerien kokouksia eli ulkoasiainneuvostoja.

Kuva: EU
Federica Mogherini. Kuva: Euroopan komissio
Federica Mogherini toimii EU:n ulkopolitiikan korkeana edustajana ja komission varapuheenjohtajana 1.11.2014 alkaen.

Korkean edustajan virkaan nimitettiin 1.11.2014 alkaen Federica Mogherini. Hänen edeltäjänsä Catherine Ashton toimi korkeana edustajana vuosina 2009-2014.

Korkea edustaja edustaa unionia yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvissa asioissa. Korkea edustaja käy unionin puolesta poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa ja esittää EU:n kannat kansainvälisissä järjestöissä ja konferensseissa. Korkea edustaja toimii käytännössä EU:n ulkoministerinä. Hän toimii myös EU-komission varapuheenjohtajana sekä vastaa EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuudesta.

EU-edustustot

EU-edustustojen tehtäviin kuuluu kauppa- ja kehityspolitiikkaan liittyvien kysymysten ohella yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä neuvottelu-, koordinaatio-, edustus- ja tiedotustehtäviä. Lisäksi edustustot voivat tukea jäsenvaltioita konsuliavun tarjoamisessa EU-maiden kansalaisille.

EU:n edustustot pyrkivät lisäämään EU:n näkyvyyttä ja tunnettavuutta maailmalla. Ulkosuhdehallinto täydentää kansallisten ulkoministeriöiden ja suurlähetystöjen toimintaa. Suomen lähetystöillä on tärkeä rooli Suomen intressien edistämisessä paikallisesti ja konsulipalvelujen tarjoamisessa Suomen kansalaisille. Pienenä maana Suomi hyötyy EU:n laajasta edustustoverkostosta ja sen tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista.

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Yleisten EU-asioiden ja yhteensovittamisen yksikkö

Päivitetty 3.11.2014

Takaisin ylös