Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (utrikestjänsten)

Europeiska unionen är nu en effektivare, enhetligare och synligare aktör än tidigare. Foto: EUEuropeiska unionen är nu en effektivare, enhetligare och synligare aktör än tidigare. Foto: EU

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (External Action Service, EEAS), också kallad EU:s utrikestjänst, utgör en bestående struktur för unionens yttre åtgärder och ska förbättra samstämmigheten och effektivera EU:s relationer till omvärlden.
Utrikestjänsten består av ett högkvarter i Bryssel och EU:s beskickningar i tredje länder och vid internationella organisationer. Utrikestjänsten biträder den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik i att leda den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och i att säkerställa en konsekvent linje i EU:s yttre verksamhet.

Den europeiska utrikestjänsten (European External Action Service, EEAS) inledde sin verksamhet i början av 2011. Utrikestjänsten skapades av EU-kommissionens tjänstemannakår, Europeiska rådets generalsekretariat och tjänstemän och specialister utsända av medlemsländerna.

Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s utrikesrepresentant, leder EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Utrikesrepresentanten ska genom sina förslag bidra till att utforma politiken och dess verkställande, befullmäktigad av medlemsländerna. Den höga representanten leder också utrikesministrarnas möten, rådet för utrikes frågor.

Sedan den 1 november 2014 är Federica Mogherini höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Foto: EU
Federica Mogherini.
Den höga representanten Federica Mogherini.

Utrikesrepresentanten företräder unionen i frågor som berör utrikes- och säkerhetspolitik och för politisk dialog med tredje länder. Utrikesrepresentanten framför EU:s ståndpunkter i internationella organisationer och vid internationella konferenser. I praktiken agerar utrikesrepresentanten som EU:s utrikesminister. Han eller hon agerar också som EU-kommissionens vice ordförande och ansvarar för konsekvensen i EU:s yttre åtgärder.

EU-delegationer

EU:s representation i länder utanför EU kallas delegationer. Till EU-delegationernas uppgifter hör både handels- och utvecklingspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, förhandlingar, samordning, representation och information. Dessutom kan delegationerna bistå medlemsländerna med konsulär hjälp för medborgare i EU-länder.

Delegationerna främjar EU:s synlighet i världen. Utrikestjänsten kompletterar de nationella utrikesministeriernas och ambassadernas verksamhet. Finlands ambassader har en viktig roll i att främja Finlands intressen på lokal nivå och i att erbjuda konsulär hjälp för finska medborgare. Eftersom Finland är ett litet land har det nytta av EU:s omfattande representationsnätverk och de samarbetsmöjligheter som nätverket erbjuder.

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Takaisin ylös