Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.

Under de senaste decennierna har utvecklingen i världen gått mycket framåt. Sedan år 1990 har 700 miljoner människor lyfts ur extrem fattigdom. Över 90 procent av världens barn får börja i skolan. Hälsovård och rent vatten kan erbjudas allt fler. Människors säkerhet och möjligheter att påverka har förbättrats.

Trots detta lever fortfarande över en miljard människor i extrem fattigdom. Ekonomisk och social ojämlikhet samt konsekvenserna av klimatförändringen utgör väsentliga hinder för utvecklingen. Med hjälp av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet kan vi ta itu med detta. En stabil, jämlik och trygg värld är till fördel för oss alla.

Finland stöder utvecklingsländernas egna utvecklingssträvanden genom både politisk påverkan och finansiering. Endast genom ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är det möjligt att få till stånd hållbara resultat. Detta förutsätter ett konsekvent samarbete mellan sådana politikområden som påverkar utvecklingen.

Takaisin ylös