Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Henkilöturvallisuustodistukset

Kaikki kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden edellyttämät henkilöturvallisuusselvitystodistukset (Personnel Security Clearance Certificate, PSCC) myöntää Suomessa ulkoministeriön yhteydessä toimiva Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Security Authority, NSA).

Kansainvälistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettua lakia muutettiin (588/2004) 1.1.2015.

Vanha vakuutuslomake on poistunut käytöstä. NSA ottaa käsittelyyn 1.1.2015 jälkeen vain uudet, asianmukaisesti täytetyt ja hakemuksen kohteena olevan henkilön allekirjoittamalla vakuutuksella varustetut Hakemus henkilöturvallisuusselvitystä (PSC-todistus) varten -lomakkeet.

PSC-todistusta varten tehdään turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys tehdään suojelupoliisin sivuilta saatavalla lomakkeella. Toimita lomake täytettynä ja selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna NSA:lle yhdessä PSC-todistushakemuksen kanssa.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansallinen turvallisuusviranomainen Suomessa (National Security Authority, NSA)

Päivitetty 1.6.2016

Takaisin ylös