Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Europeiska unionens utvecklingspolitik

Som EU-medlem stöder Finland utveckling i olika delar av världen. Huvudmålet för EU:s utvecklingspolitik är att eliminera fattigdom och främja stabilitet. Under 2014 kanaliserade Finland 12 procent av sina anslag för utvecklingssamarbete genom EU.

Som EU-medlem stöder Finland utveckling i olika delar av världen

Utvecklingspolitiken är en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Finlands och EU:s utvecklingspolitik har långt motsvarande mål, så som att främja mänskliga rättigheter, demokrati och god förvaltning samt att i allt högre grad rikta utvecklingssamarbetet till de minst utvecklade länderna.

Genom ett aktivt deltagande i beslutsfattandet inom EU:s utvecklingspolitik växer Finlands möjligheter att påverka den internationella utvecklingspolitikens framtid och genomföra utvecklingssamarbete i hela världen. Finland deltar till exempel i internationella förhandlingar som en del av EU.

EU är en supermakt inom utvecklingssamarbetet. Dess partner utgörs av ca 160 länder, regioner och organisationer i olika delar av världen. Under 2014 använde EU och dess 28 medlemsländer totalt ca 58 miljarder euro på utvecklingssamarbete. Detta utgör mer än hälften av all offentlig utvecklingshjälp i hela världen.

Utvecklingssamarbetet hör till de områden där delad befogenhet råder, vilket innebär att både Europeiska unionen och varje medlemsland har sitt eget utvecklingssamarbete och sin egen utvecklingspolitik. Medlemsländernas utvecklingssamarbete kompletterar och stöder det utvecklingssamarbete som utförs av EU.

EU-länderna kommer sinsemellan överens om gemensam praxis och gemensamma principer som styr verkställandet av alla EU-länders utvecklingssamarbete. Finland är med och påverkar dessa principer.

Inom Europeiska unionen påverkar Finland att effekterna på utvecklingsländerna i större utsträckning ska beaktas i EU:s verksamhet. EU-beslut i anknytning exempelvis till beskattning, handel eller jordbruk har betydande direkta eller indirekta konsekvenser för utvecklingsländerna.

Hur deltar Finland i EU:s beslutsfattande?

Vi strävar till att på flera olika nivåer påverka EU:s utvecklingspolitik så att den uppmärksammar de frågor som är viktiga för Finland:

  • Finlands utvecklingsminister deltar i att fatta beslut om EU:s utvecklingspolitik i utrikesrådets utvecklingsministermöte.
  • Finland deltar i att bereda beslut som fattas i ministerrådet genom arbetsgrupper på tjänstemannanivå (bl.a. arbetsgruppen för utvecklingssamarbete CODEV och AVS-arbetsgruppen som behandlar samarbetet med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet).
  • Finland påverkar genomförandet och uppföljningen av utvecklingssamarbetsprojekt och -program i kommittéer som ansvarar för verkställandet av finansieringsinstrument.

I Finland är det i första hand utrikesministeriets enhet för utvecklingspolitik som ansvarar för att bereda frågor och nationell koordinering av ståndpunkter som berör utvecklingspolitik samt att informera riksdagen.

Kommissionen och utrikestjänsten verkställer EU:s utvecklingssamarbete

Kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete EuropeAid och Europeiska utrikestjänsten ansvarar för att planera EU:s utvecklingspolitik och genomföra utvecklingssamarbetet. EU har ca 140 representationer och kontor runt om i världen. De ansvarar för förvaltningen och uppföljningen av utvecklingssamarbetsprojekten i partnerländerna.

Utvecklingssamarbetet finansieras i huvudsak genom två olika finansieringsinstrument:

  • Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI, Development Cooperation Instrument) är det största av EU:s finansieringsinstrument för internationella relationer, och det ingår i EU:s totala budget. Under perioden 2014–2020 finansieras EU:s utvecklingssamarbete bland annat i Latinamerika, Asien och Mellanöstern med drygt 19 miljarder euro från DCI.
  • Europeiska utvecklingsfonden (EUF): EU:s utvecklingssamarbete med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) finansierar ur EUF, som ligger utanför EU:s budget, på basis av det s.k. Cotonou-fördraget. Alla EU:s medlemsländer deltar i finansieringen av EUF. Den elfte EUF som pågår just nu omfattar åren 2014–2020 och dess storlek är ca 30,5 miljarder euro.
Takaisin ylös