Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ulkopolitiikan suunnittelu ja tutkimus

Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoiminta tuottaa analyysiin, tutkimukseen ja ennakointiin pohjautuvia näkökulmia ja uusia ideoita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittäviin aiheisiin.

Suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta vastaa ministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, joka on suoraan ulkoministerin ja valtiosihteerin (kansliapäällikkö) alaisuudessa. 

Suunnittelun ja tutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että ministeriöllä on ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tukena käytettävissään mahdollisimman kattava, viimeisimpään tutkimustietoon ja ennakointimenetelmiin perustuva näkemys globaalista toimintaympäristöstä.

Ministeriön prioriteettien määrittelyn ja muun pitkäjänteisen strategisen suunnittelun perustana suunnittelu- ja tutkimusyksikkö käyttää omaa analyyttistä osaamistaan, tiivistä yhteistyötään ministeriön ja koko valtioneuvoston sisällä, laajoja kotimaisia ja kansainvälisiä verkostojaan sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuja tutkimus- ja selvityshankkeita.

Tuoreimpien tutkimushankkeiden julkiset loppuraportit löytyvät kootusti täältä [linkki tutkimushankkeet-sivulle]. 

Osana jatkuvaa ennakointityötä ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö on laaltinut tulevaisuuskatsauksia, joiden tarkoitus on esittää ulkoasiainhallinnon näkemys siitä, millaisia muutoksia Suomi lähivuosina kohtaa ja millaisella ulkopolitiikalla Suomi voi muuttuvassa toimintaympäristössä menestyä. Viimeisin tulevaisuuskatsaus on laadittu syksyllä 2014.

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön toimenkuvaan kuuluu myös ulkoasiainhallinnon historian tutkimus, josta viimeisimpänä esimerkkinä on keväällä 2015 ilmestynyt Tallinnan suurlähetystön historia.

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön henkilöstöön kuuluu sekä ministeriön normaalissa urakierrossa olevia virkamiehiä että erikoistutkijoita.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö

Päivitetty 24.5.2015

Takaisin ylös