Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Centrala Östersjöaktörer i Finland

Det finns många andra webbplatser som tar upp frågor som har att göra med Östersjön. På den här sidan finns länkar till nyttiga webbplatser i Finland och utlandet. Utrikesministeriet ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna.

Statsförvaltningen:

Forskningsinstitut:

Stiftelser:

Internationella länkar:

Mellanstatligt samarbete:

Interparlamentariskt samarbete:

Nordiskt samarbete:

Interregionalt samarbete:

Europeiska unionen och Östersjön

EU:s politik och projekt i Östersjöregionen

Övriga:

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för norra Europa

Uppdaterat 16.8.2017

Takaisin ylös