Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands internationella överenskommelser

Gällande internationella överenskommelser är bindande för finska staten. Finland ingår såväl bilaterala som multilaterala överenskommelser med främmande stater och med internationella organisationer. Bilaterala överenskommelser ingås mellan två stater eller mellan staten och en internationell organisation medan multilaterala ingås mellan flera stater.

Bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater

Utrikesministeriet har publicerat kataloger om Finlands bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater och internationella organisationer.

Statsfördrag i Finlex

Finlex, som ägs av justitieministeriet, är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material. Fördragsdelen i Finlex inbegriper Finlands överenskommelser med främmande stater och med internationella organisationer samt ett omfattande fördragskartotek. Fördrag och överenskommelser kan sökas bland annat på namnet.

Överenskommelser där Finland är depositarie

I multilaterala fördrag kan fördragsparterna utse en depositarie för fördraget som ska ha hand om fördragsprocessens praktikaliteter.

Depositarien ska bland annat

  • deponera originaltexten till fördraget samt fullmakterna
  • utarbeta styrkta kopior av fördragstexten
  • ta emot underteckningar av överenskommelsen
  • ta emot ratifikations-, godkännande- eller anslutningsinstrument
  • meddela fördragsparterna om undertecknanden, om deponeringen av de nämnda dokumenten och om ikraftträdande av fördraget.

Finlands utrikesministerium är depositarie bland annat för följande överenskommelser:

  • Agreement on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission
  • Agreement on a Testing Ground for Application of the Kyoto Mechanisms on Energy Projects in the Baltic Sea Region
  • Convention on the European Forest Institute (EFI)
  • Agreement between the Government of Finland and the European Forest Institute (EFI) on the Legal Status, Privileges and Immunities of the Institute and its Personnel
  • Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area

Läs mera om fördrag där Finland är depositarie: International agreements

Takaisin ylös