Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Att stärka EU:s handlingskraft och gemensamma utrikespolitik

Det är viktigt för Finland att EU:s yttre förbindelser och Europeiska utrikestjänsten fungerar väl. Europeiska unionen har fokuserat på unionens interna problem och vid att kontrollera finans- och skuldkrisen. De ekonomiska problemen utgör ett hot mot EU:s inre enighet och handlingskraft och mot unionens utrikespolitiska inflytande.

Mål

  • Att främja en gemensam strategi och innehåll för EU:s utrikespolitik och stödja utvecklingen av EU:s yttre åtgärder för att skapa en union med en inflytelserik, effektiv, koherent och enhetlig utrikespolitik. EU:s yttre åtgärder blir enhetligare bland annat genom att EU ansluter sig till Europakonventionen. EU:s säkerhets- och försvarspolitik och försvarssamarbete ska utvecklas målmedvetet.
  • Finland stödjer en effektiv beredning av dessa ärenden inför behandlingen i Europeiska rådet i december 2013.
  • EU:s utvidgningsprocess främjas och Finland deltar aktivt i utvecklandet av EU:s grannskapspolitik, särskilt det östliga partnerskapet. Finland stöder en kraftfullare politik för EU:s strategiska partnerskap.
  • Finland deltar i att finna hållbara lösningar på EU:s finans- och skuldkris och på så vis upprätthålla EU:s enighet och handlingskraft.

Detta dokument

Uppdaterat 12.5.2015

Takaisin ylös