Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Kraftfullare styrning av globaliseringen och de multilaterala systemen

Förändringarna i den globala styrningen och de internationella strukturerna ställer krav på förändring som även gäller FN-systemet. De multilaterala aktörerna kommer att i allt högre grad bli tvungna att kunna påvisa verksamhetens resultat och effektivitet.

För att utveckla den globala styrningen är det viktigt att man förbinder sig till det multilaterala systemet och bättre utnyttjar de nuvarande mekanismerna i stället för att skapa nya.

Det internationella samfundet har inte lyckats med att effektivt ta itu med finansmarknadernas verksamhet, utnyttjandet av naturtillgångar eller bräckliga staters problem.

Mål

  • Finland ska vara aktivt när det gäller frågor som rör global styrning inom sådana områden som är viktiga för Finland (t.ex. hållbar utveckling, vapenkontroll och nedrustning, öppna och reglerade system för ekonomi och handel, den globala ekonomins stabilitet och balans, miljö, klimat, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och arktiska frågor). Påverkan inom EU, det multilaterala och det transatlantiska samarbetet spelar en central roll. En ny FN-strategi styr påverkansarbetet.
  • FN-systemets handlingskraft och ställning ska höjas. Finland understöder FN:s reformer. De multilaterala aktörernas resultat, inflytande och öppenhet ska förbättras.
  • Finland måste bättre kunna upptäcka och påverka nya mekanismer för internationellt samarbete, till exempel icke-statliga aktörer och nätverk.

Detta dokument

Uppdaterat 12.5.2015

Takaisin ylös