Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Investointituki kehitysmaille -instrumentista (PIF)


Miten PIF eroaa korkotukiluotoista?

PIF on luotu vastaamaan investointitarpeisiin, jotka liittyvät kestävien kehitystavoitteiden saavuttamiseen kehitysmaissa. Uudella instrumentilla voidaan rahoittaa vähiten kehittyneiden maiden (Least Developed Countries; LDC) investointeja, kun taas korkotukiluotot soveltuivat tätä vauraampien maiden rahoittamiseen.

Rahoituksen vastaanottamisen edellyttämä taloudellinen kestokyky varmistetaan Finnveran OECD-luottoluokituksen, IMF-velkakestävyysarviointien ja Suomen suurlähetystöjen kehityspoliittisten kokonaisarvioiden kautta.

Uudessa instrumentissa hankkeita koskeville ennakkosuunnitelmille järjestetään lausuntokierros kahdesti vuodessa. Tämä antaa yrityksille jo varhaisessa vaiheessa tiedon siitä, soveltuuko hanke PIF-rahoituksen piiriin.

PIF-rahoituksessa rakennuskustannusten maksimiosuus on rajattu 20 prosenttiin. Kapasiteetin vahvistamiseen ja investoinnin kokonaiskestävyyden varmistamiseen tarkoitetun rahoituksen minimitaso on nostettu 10 prosenttiin.

Miten uusi instrumentti varmistaa kehitysvaikutukset?

PIF-hankkeiden kehitysvaikutukset arvioidaan perusteellisesti ja ne ovat tuen myöntämisen perusedellytys. Kehitysvaikutuksia tehostavat kumppanimaiden vahva omistajuus sekä PIF-luottojen kohdennus: hankkeet auttavat kehitysmaita saavuttamaan kestävät kehitystavoitteet sekä kansallisten kehityssuunnitelmien tavoitteita.

Hankkeista tehdään ihmisoikeus-, sosiaali- ja ympäristövaikutusarvioita. Arviointiin käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita sekä ulkoasiainhallinnon kehitysyhteistyöhallinnon resursseja.

Rakennuskustannuksille asetettu maksimitaso vähentää korruptioriskiä paikallisissa alihankinnoissa ja kapasiteetin vahvistamisen minimirahoitustaso parantaa investoinnin pitkän ajan kestävyyttä.

Mitä tarkoitetaan sillä, että PIF-hankkeissa on mukana suomalaista osaamista?

Toteuttavan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Suomessa ja hankkeen suomalaisen sisällön tulee olla valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran hyväksymällä tasolla. Taso määritellään Finnveran kulloinkin voimassa olevassa normistossa. Tällä hetkellä se tarkoittaa yleensä vähintään noin 1/3 suomalaisuusastetta.

Minkä kokoisia hankkeita uuden instrumentin kautta rahoitetaan?

PIF-hankkeet rahoitetaan liikepankin kehitysmaan hallinnolle myöntämällä lainalla. Pankit eivät transaktiokustannusten vuoksi myönnä alle 5 miljoonan euron lainoja, mikä tätä kautta asettaa hankkeelle alarajan. Ulkoministeriön budjetti puolestaan asettaa ylärajaksi noin 30 miljoonaa euroa.

Mitkä voisivat olla tyypillisiä esimerkkejä PIF-rahoituksen piiriin sopivista hankkeista?

PIF rahoituksella voidaan rahoittaa kansantaloudellisesti kannattavia mutta asiakkaalle liiketaloudellisesti kannattamattomia hankkeita. Hankkeita, joiden toteuttamiseen löytyy suurella todennäköisyydellä suomalaista osaamista voisivat olla esimerkiksi maaseudun sähköistäminen, köyhille alueille rakennettavat aurinko-, vesi- ja tuulivoimalaitokset, jätteenkäsittelylaitokset ja vesihuolto, koulutukseen ja terveydenhuoltoon tarvittavat laitteistot sekä haja-asutusalueiden ICT-verkostot.

Erityisosaamista vaativat myös rannikkovalvontatutkat piratismin torjumista ja logistiikkaa varten kehitetyt laitteet, säätutkat sekä ruoppaajat vesiväylien avaamista ja kalastuksen tarpeita varten.

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.5.2017

Takaisin ylös