Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 16.12.2016

Suomi tukee naisrauhanturvaajien koulutusta Keniassa

"Naiset ja tytöt ovat usein uhreina konfliktialueilla, ja heidän voi olla helpompi puhua naisrauhanturvaajille. Kurssi on luonut meille valmiuksia lähestyä heitä," kertoo kapteeni Taru Heiskala Suomen puolustusvoimain pääesikunnasta.

Hän osallistui kurssille osana valmistautumistaan United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) -rauhanturvaoperaatioon Lähi-idässä.

Nairobissa järjestettiin viides YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women) naisrauhanturvaajien koulutuskurssi. Suomen osin rahoittama kurssi toi Keniaan 43 naisupseeria 32:sta eri maasta. Kurssin tavoitteena oli lisätä naisten osuutta rauhanturvaoperaatioiden sotilaskomponenteissa ja kehittää sotilastehtävissä toimivien naisten ammatillista osaamista. Suomi tukee myös kurssien kehittämistyötä sekä tarjoaa jatkossa kursseille kouluttajia.

Taru Heiskala
Kurssilla vallitsi hyvä yhteishenki. Kuvan keskellä kapteeni Taru Heiskala. Kuva: Sami Husa.

Yksi useista kurssille osallistuneista korkea-arvoisista upseereista, everstiluutnantti Nancy George Zaki Egyptin puolustusvoimista, kiitteli myös kurssia.

"Mieleenpainuvinta on ollut kurssilaisten yhteishenki. Kulttuurieroista huolimatta nivouduimme jo kahdessa päivässä erittäin läheisiksi. Tämä on ollut ikimuistoinen kokemus. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että Suomi on tukenut kurssin toteutumista."

Kurssin kouluttajina toimi asiantuntijoita sekä sotilas- että siviilisektoreilta. Kurssia voidaan pitää menestyksekkäänä, sillä sen suorittaneista naisista 75 prosenttia on päätynyt rauhanturvaoperaatioihin.

Kahden viikon pituinen kurssi koulutti naisupseereita konkreettisiin asioihin, joita he tulevat operaatioissa ja kentällä kohtaamaan. Skenaario- ja rooliharjoituksia painottava kurssi paneutui muun muassa viestintätaitoihin siviilejä kohdatessa, siviili-sotilaskoordinaatioon, lastensuojeluun sekä seksuaalisen väkivallan tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyviin kysymyksiin

Rauhanturvaoperaatioiden uskottavuus vahvistuu

Naisten osallistuminen rauhanturvaoperaatioiden sotilaskomponenttiin tuo merkittävää lisäarvoa. Se vahvistaa operaatioiden uskottavuutta paikallisväestön silmissä ja parantaa myös niiden operatiivista toimintakykyä. Konfliktialueiden naiset ja tytöt elävät usein seksuaalisen väkivallan uhan alla, ja heidän on helpompi lähestyä naisrauhanturvaajia. Tästä huolimatta vain kolme prosenttia YK:n rauhanturvausoperaatioiden sotilaskomponentin osuudesta on naisia.

Viidettä kertaa järjestetty UN Womenin naisrauhanturvaajien koulutuskurssi pyrkii korjaamaan tätä epäkohtaa. Kurssi valmisti osallistujia rauhanturvaoperaatioihin kehittämällä heidän ammatillista osaamistaan, etenkin siviilien suojelussa, sekä lisäsi valmiuksia ottaa johtotehtäviä vastaan.

Suomi tukee kriisinhallinnan koulutusta monipuolisesti. Tuki UN Womenille vahvistaa Suomen panosta YK:n rauhanturvaamisen kehittämisessä ja edesauttaa kestävää rauhanrakennusta. Siviilien suojelu on yksi Suomen prioriteeteista YK:n rauhanturvaamisen kehittämisessä.  Suomi on myös yksi siviilien suojelua koskevien ns. Kigalin periaatteiden keväällä 2016 hyväksyneistä valtioista

Suomen suurlähetystö, Nairobi

Takaisin ylös